Raport ESG

Nasze polityki dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego

Grupa Democo zobowiązuje się do wnoszenia uczciwego wkładu na rzecz społeczeństwa, więc stosuje i utrzymuje odpowiedzialną politykę podatkową w odniesieniu do wszystkich naszych działań. Niniejsza polityka ma na celu płacenie właściwego podatku we właściwym miejscu i terminie, unikanie uchylania się od obowiązku podatkowego i zachowanie przejrzystości i uczciwości w kwestiach podatkowych.

Przestrzeganie prawa podatkowego

Jako grupa z podmiotami w Belgii, Polsce i Portugalii, Grupa Democo zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich właściwych przepisów podatkowych w każdym kraju.

Przejrzysta sprawozdawczość podatkowa

Dążymy do zachowania przejrzystości w sprawozdawczości i zapewniamy otwartość i jasność w kwestiach podatkowych. W miarę możliwości będziemy współpracować z organami podatkowymi, by wyjaśniać wszelkie pytania lub obawy.

Unikanie uchylania się od podatków

Zobowiązujemy się do przestrzegania zarówno litery, jak i ducha przepisów podatkowych i nie będziemy brać udziału w żadnych oszukańczych ani agresywnych programach unikania podatków. Grupa Democo i jej firmy będą zgłaszać zyski w miejscu i formie odpowiadającym ekonomicznej rzeczywistości i będą unikać korzystania z jurysdykcji o niskich lub zerowych podatkach, których głównym celem jest minimalizacja podatków. Nie będziemy umyślnie szukać sposobów stosowania się jedynie do litery, a nie ducha prawa podatkowego. Nie będziemy angażować się w agresywne ani wprowadzające w błąd planowanie podatkowe. Będziemy dążyć wyłącznie do uzasadnionych korzyści podatkowych zgodnych z duchem przepisów podatkowych.

Kontrola i zatwierdzanie

Ustanowiliśmy wewnętrzną procedurę kontroli zatwierdzeń, by zagwarantować, że nasze sprawy podatkowe są zgodne z obowiązującymi przepisami. Do weryfikowania, czy nasza polityka podatkowa jest zgodna z przepisami i skutecznie wdrażana, wyznaczani są zewnętrzni audytorzy.

Zrównoważona transformacja

Grupa Democo jest zaangażowana w promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych i zmniejszanie swojego śladu węglowego. By wesprzeć to zobowiązanie aktywnie monitorujemy rozwój prawa podatkowego jako czynnika napędzającego dekarbonizację naszej gospodarki. Angażujemy się w możliwości przyspieszenia zrównoważonej transformacji, wykorzystując dostępne korzyści podatkowe, które zachęcają do przyjęcia zrównoważonych praktyk. Włączając kwestie podatkowe w naszą strategię zrównoważonego podejścia, staramy się tworzyć wartość, przyczyniając się jednocześnie do bardziej zrównoważonej przyszłości.