Raport ESG

Nasze polityki dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego

 

 
Nasze poglądy

Democo Group,
The value builders.

Niejednokrotnie potwierdzaliśmy naszą rolę jako partnera budowlanego dodając maksymalną wartość dla ludzi i środowiska, zarabiając na tym zarówno dla klienta, jak i firmy.
                                                                                                         
Określenie naszej wizji, „Budowniczowie wartości”, jest punktem odniesienia dla wszystkich firm w naszej grupie.

Nasza misja

By przełożyć naszą wizję w namacalne działania i usługi, Grupa Democo pracuje w oparciu o misję, którą można realizować. 

Budujemy zrównoważone wartości dla społeczeństwa 
łącząc wiedzę z wielu dziedzin 
i doświadczenie
w sprawne procesy związane z nieruchomościami.

Eksperci,
razem mogą więcej!

Jako multidyscyplinarny partner budowlany Grupa Democo łączy doświadczenie pracowników, firm i partnerów, tworząc w ten sposób dodatkową wartość dla klientów i projektów budowlanych. Wierzymy, że nasi eksperci razem mogą więcej!

Każda jednostka biznesowa, od budownictwa po projekty deweloperskie, usługi techniczne i wykończeniowe, ucieleśnia tę misję budując i dokładając własną wartość w ramach swojej wiedzy, procesów, wartości klienta i rynków, na których działa.

Nasze podstawowe wartości
  • Klient jest partnerem: wykorzystanie dialogu do uzyskania długofalowego zaufania w budownictwie.
  • Więcej niż jakość: stawianie wyzwań sobie samym i innym, by stale wykraczać poza oczekiwania i pracować z zachowaniem największej dbałości.
  • Połączenie: osiąganie wyników jako jeden zaangażowany zespół, niezależnie od granic naszych firm.
  • Uczciwość: mówimy co robimy, robimy co mówimy i zawsze działamy uczciwie, szczerze i właściwie.
  • Nacisk na zrównoważony rozwój: budujemy zrównoważoną wartość dodaną na dzisiaj i na jutro, w ramach ograniczeń stawianych przez nasze społeczeństwo i planetę oraz gwarantujemy naszą odpowiedzialność społeczną.