ESG Rapport

Onze beleid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur

 

 
Onze visie

Democo Group,
The value builders.

We bevestigen keer op keer onze rol als bouwpartner door maximaal toegevoegde waarde te leveren voor mens en omgeving en dit voor zowel klant als bedrijf te gelde te maken. 

Ons visiestatement “The value builders” wordt ook trots als baseline gebruikt voor alle bedrijven binnen onze groep.

Onze missie

Om onze visieverklaring te vertalen naar concrete acties en diensten, werkt Democo Group vanuit een actiegerichte missie.

Wij bouwen duurzame waarde voor mensen door multidisciplinaire expertise en ervaring samen te brengen in gestroomlijnde vastgoedprocessen.

Allen experts,
samen sterker!

Als multidisciplinaire bouwpartner bundelt Democo Group de expertise van mensen, bedrijven en partners om extra waarde te creëren voor opdrachtgevers en bouwprojecten. We geloven dat onze experts samen sterker staan.

Elke bedrijfseenheid, van Bouw tot Ontwikkeling, Technieken en Afwerking, belichaamt deze missie door binnen hun expertise, processen, klantwaarde en de markten waarin ze actief zijn, hun eigen waarde te bouwen en toe te voegen.

Onze kernwaarden
  • De klant als partner: vanuit dialoog blijvend het vertrouwen verdienen om te bouwen. 
  • Meer dan kwaliteit: onszelf en elkaar uitdagen om verwachtingen te blijven overtreffen en met de grootste zorg te werk te gaan. 
  • Verbondenheid: als één geëngageerd team resultaten boeken, over de grenzen van onze bedrijven heen. 
  • Integriteit: we zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en handelen altijd eerlijk, oprecht en correct.
  • Sterke duurzaamheid: we bouwen aan duurzame meerwaarde voor vandaag én morgen, binnen de limieten van onze maatschappij en planeet, en verzekeren onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.