Ontwikkelen

Wat ontwikkelt een projectontwikkelaar? Onderbenut potentieel. Opportuniteiten herkennen, naar waarde schatten, ontwerpen, ontwikkelen en teruggeven aan de stad. Een invulling geven aan kansen voor een leukere wijk, betaalbaarder wonen, groenruimte en ademruimte.

Ciril heeft meer dan 30 jaar ervaring in projectontwikkeling. Al die tijd geven we buurten en stadsdelen nieuwe kansen voor de toekomst. We zoeken manieren om wonen, werken en ontspannen te verbeteren met verschillende types van vastgoed in gemengde, kernversterkende ontwikkelingen en steeds op maat van de stad of gemeente. We voegen toe wat ontbreekt en halen weg wat er te veel is. Onze eerste stap? Praten met mensen en vragen wat er beter kan. We zijn altijd op zoek naar nieuwe opportuniteiten.

 
 

Wonen

Wonen in de kern betekent een vaste stek, een eigen plek, in de nabijheid van anderen, vlakbij alle voorzieningen. Daarom vormt wonen ook de basis van onze binnenstedelijke ontwikkelingen.

Ciril ontwikkelt kwalitatieve woongelegenheden voor mensen in de stad. Onze bewoners beschouwen we van bij het begin als onze partners: alleen op die manier krijgen we een antwoord op maat van de lokale markt. Dat zorgt voor een juiste mix van woontypes en woonoppervlaktes met ideale indelingen. In de ene wijk vinden bewoners een groen plein met een plaats voor de fiets heel belangrijk, in een andere wijk willen mensen liever een gemeenschappelijke stadstuin om hun eigen groenten te kweken. Daar denken we dus mee over na.

 

Werken

Een fijne werkplek zorgt voor mensen die met meer plezier komen werken en meer gedaan krijgen. En hoe dichterbij u bij uw werk kan wonen, winkelen en ontspannen, hoe beter voor het milieu én voor uzelf.

Ciril ontwikkelt ook kantoorruimtes, praktijkruimtes en administratieve gebouwen. We bouwen geen werkhokjes: we begrijpen dat elk bedrijf specifieke behoeftes heeft voor zijn werknemers. We werken graag mee aan nieuwe visies rond werken en werkplekken die klaar zijn voor de toekomst. Misschien moet een kantoorgebouw later nog geconverteerd kunnen worden naar appartementen? Of zoekt uw bedrijf net het omgekeerde: werkplekken in een oud karaktervol pand of een nieuw residentieel project? De werkplek van morgen ontwikkelen we samen met u.

 

Ontspannen

Ontspannen is iets heel persoonlijks. Voor sommige mensen een wandeling in het park, voor anderen even sporten of wat shopping therapy -  en misschien een terrasje achteraf?

Ciril ontwikkelt stadsdelen om in te wonen, te werken en te ontspannen. Door de commerciële ruimtes mee te betrekken in onze ontwikkelingen, zorgen we ervoor dat onze projecten altijd afgestemd zijn op de behoeften van de stad en haar bewoners. Rustigere wijken willen graag wat meer groen, bruisende kernstraten willen koffiebars en winkelmogelijkheid. Ciril werkt met iedereen samen om die stad menselijk en leuk te houden.

 

Steden

Hoe willen mensen leven? Wat willen steden bieden? En hoe houden we die oplossingen betaalbaar om in te wonen? Volgens Ciril is de toekomst stedelijk, zodat daarnaast volop ruimte is voor groen en een gezond ecologisch evenwicht. Oplossingen voor mobiliteit, menselijkheid en leefbaarheid zitten in ons aanbod van de stad.

Ciril werkt samen met overheden en private partners aan het bredere plaatje: we denken verder dan een te ontwikkelen gebouw, want dat gebouw heeft ook weer een impact op de straat, het stadsdeel, misschien zelfs de stad. Sommige gebouwen bepalen mee het stadsbeeld, andere gebouwen vullen leemtes in of vervangen delen zodat steden verder kunnen evolueren met hun bewoners. Project per project denkt Ciril mee over de steden van morgen.

 

PPS

Ciril gaf eind jaren ’90 mee vorm aan de allereerste publiek-private samenwerking in België, met de herinrichting van het Stadsplein in Genk. Intussen hebben we bijna 20 jaar ervaring met verschillende PPS-projecten in Vlaanderen en Brussel.

Ieder bestuur heeft een eigen toekomstbeeld voor zijn stad of gemeente. Maar ook voor steden staan tussen droom en realisatie vaak heel wat praktische bezwaren. Betaalbaarheid bijvoorbeeld, een voldoende breed draagvlak, volop inspraak en transparantie… Steden hebben het vandaag niet altijd gemakkelijk om noodzakelijke stadsvernieuwingen door te voeren. Een gezonde mix van functies brengt zuurstof in het stedelijk weefsel – maar omwonenden, handelaars, verenigingen en buurtcomités op één lijn krijgen vergt een specifieke aanpak.

Ciril is een partner met heel wat expertise die begrijpt wat de politieke en maatschappelijke noden van overheden inhouden. Onze aanpak is er één van maatwerk en teamwerk: van visie tot financiering, ontwikkeling en realisatie.

 

Zorgen

Een stad zorgt voor al haar inwoners: arm en rijk, jong en oud, met altijd extra aandacht voor zij die hulp of zorg nodig hebben. Met zorgwoningen, dienstencentra, sociale woningbouw of woonzorgcentra werken we mee aan die ondersteuning.

Ciril heeft heel wat expertise in het ontwikkelen van aangepast vastgoed voor specifieke doelgroepen: onze woonzorgcentra en sociale woningen zijn geïntegreerde oplossingen die steden helpen comfortabel wonen toegankelijk te houden voor iedereen. Samen met investeerders, overheden en beheerders werken we projecten op maat uit die snel, concreet en duurzaam impact hebben op het woonbeleid van de stad.

 

Zelf een pand of grond te koop?
Ontdek hoe wij ook van jouw locatie een succes maken!

Investeren

Ons vak is opwaarderen wat ondergewaardeerd is: niet op virtuele beurzen, maar gewoon in uw straat en in uw stad. Op die manier ontwikkelt ons familiebedrijf al 30 jaar, met beide voeten op de grond, tastbare meerwaarde voor steden.

We investeren net als u. We analyseren, we maken onderbouwde keuzes en nemen berekende risico’s. Maar we gaan ook een stuk verder: we onderhandelen, bemiddelen, plegen overleg, informeren, en creëren draagvlak voor onze investeringen. Dat doen we met overheden, met andere bedrijven en met mensen zoals u.

Waar wilt u in investeren?

Investeren in leefkwaliteit
We geloven dat leefkwaliteit – bij wonen én werken - begint met ruimte en licht. Infrastructuur en voorzieningen vlakbij maken het dagelijkse leven aangenamer. Daarnaast werkt Ciril samen met een netwerk van dienstenpartners die zorgen voor leefcomfort op maat.

Investeren in architecturale kwaliteit
Ciril werkt enkel met architecten en ingenieurs die onze visie delen: onze gebouwen vinden hun plaats in de stad dankzij perfect geïntegreerde architectuur op maat van de omgeving, met extra aandacht voor energie, akoestiek en materiaalgebruik.

Investeren in omgevingskwaliteit
Locatie, locatie, locatie. Onze ontwikkelingen zijn een meerwaarde voor de omgeving: wijken worden opgewaardeerd of bevestigd in hun waarde. Door onze geïntegreerde aanpak wordt de locatie groener, slimmer ingedeeld en beter verbonden.

Investeren in duurzaamheid is meer dan ecologie alleen: mobiliteit, maatschappelijke kwaliteit, sociale en economische factoren dragen allemaal bij tot een geïntegreerd duurzaam project – en tot het rendement.

Ciril analyseert projectlocaties met een verrekijker én een vergrootglas. Hoe is de ligging? Welke mobiliteitsvoorzieningen zijn er? Is er groen vlakbij – of mogelijk? Kunnen we bouwen met een compacte terreininname voor meer open ruimte? Hoe functioneert de wijk: hoe betrekken we hen van bij de start? Welke vorm van hernieuwbare energie of Internet of Things integreren we zodat onze bewoners meer comfortabel en zuiniger kunnen leven?

Transparantie en communicatie zijn een investering: zonder raakt een ontwikkelingsproject immers niet van de grond – en dreigt uw en onze investering vast te lopen.

Ciril organiseert buurtinformatie-evenementen en gaat vooraf uitvoerig praten met publieke partners en private stakeholders. We vragen wat er nodig is en wat we kunnen toevoegen. Die informatie verwerken we mee bij de opmaak van onze plannen en ontwerpen, ver voor het indienen van de bouwaanvraag. We houden onze oren en ogen open tijdens het hele traject – klaar om te onderhandelen, te informeren of te overtuigen. Ook bij de start van de bouwwerken communiceren we tijdig over hoe de werken zullen verlopen en onze minder hinder maatregelen. Proactieve communicatie met de buurt zorgt voor een duurzame samenwerking en tevreden partners. Hoe breder het draagvlak, hoe sneller we klaar zijn. 

Investeren is opportuniteiten herkennen en daaruit meerwaarde verwezenlijken. Voor Ciril is dat maatschappelijke meerwaarde (voor de stad en de bewoners) én financiële meerwaarde voor onze partners, investeerders en klanten.

Meerwaarde op lange termijn kan alleen met degelijke, betrouwbare en integere partners. Dat betekent ook samen nadenken op de lange termijn: van project tot project, maar ook over de projecten heen. Ciril gelooft dat er ook in de vastgoedsector nog grote evoluties aankomen. Verse grond verkavelen is geen toekomstgerichte aanpak. Onze steden klaar maken voor de toekomst wel. En kopen uw kleinkinderen nog grond of een flexibel vastgoedcertificaat? We denken in meerwaarde vooruit.