"Onze duurzame ambitie gaat verder dan materiële keuzes een vooruitstrevende normen: we nemen onze volle verantwoordelijkheid in alles wat we doen, om steden menselijker, groener en aangenamer te maken.”


Pieter Vanhout, Managing Director Ciril

Verantwoordelijkheid

Bijna-energieneutraal

39% van de koolstofemissie wereldwijd is vandaag afkomstig van gebouwen, vooral door oudere gebouwen die slecht geïsoleerd zijn en fossiele brandstoffen verbruiken. De vernieuwing van het gebouwenbestand is dan ook erg belangrijk in de strijd tegen klimaatopwarming.

Bij Ciril ontwikkelen we nieuwbouw volgens de hoge BEN-normen. BEN of bijna-energieneutraal wil zeggen dat onze gebouwen zeer goed geïsoleerd zijn en minimaal energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warmte. De energie die nog nodig is, komt voornamelijk uit eigen groene energiebronnen dankzij zonnepanelen en warmtepompen.

 

Stadsdiversiteit

Net zoals bij biodiversiteit in de natuur, functioneert ook een stad het beste met diversiteit. Levendige plekken waar verschillende functies samenkomen zoals wonen, werken, ontspannen en winkelen – en waar jong en oud en verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten.

Bij Ciril doen we aan stadsontwikkeling met veelal gemengde projecten: we combineren appartementen, retail en kantoren binnen onze ontwikkelingen tot levendige plekken om te wonen met alle voorzieningen binnen handbereik. Met kleinere en grotere units maken we die projecten bovendien toegankelijk voor allerlei mensen. En door alles vlakbij te voorzien, kunnen bewoners veel vaker wandelen of fietsen, waardoor ook de auto vaker blijft staan.

 

Functioneel groen

In onze ontwikkelingen voorzien we altijd groene buitenruimte. Van terrassen tot tuinen, van groendaken tot heuse buurtparken: we vergroenen de stad met elk nieuw project. Dat maakt onze projecten niet alleen aangenamer voor zowel de bewoners als de buurt, maar zorgt er ook voor dat ze klimaatadaptief zijn.

Groenzones dragen bij aan het bioklimaat van de stad en zijn hittestressbestendig: ze zorgen voor verkoeling op warme dagen en verlagen de stadstemperatuur. Door slim aan te planten verhogen we daarnaast de biodiversiteit van insecten, bijen en vogels in de stad. Ook zetten we in op de maximale recuperatie van hemelwater via daken en wadi’s: groene buffers die zorgen voor een vertraagde infiltratie bij hevige regenval.

 

Duurzame mobiliteit

Duurzaamheid begint al bij het plannen van een buurt: binnenstedelijke ontwikkelingen zorgen voor minder verre verplaatsingen, minder auto’s en meer voetgangers en fietsers. Dat verlaagt dan weer de impact van CO2 op steden en verbetert de luchtkwaliteit in onze woonwijken.

Met slimme voorzieningen zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk drempels zijn om te wandelen, te fietsen of het openbaar vervoer te nemen. Een vaste opbergplek voor je fiets is bij ons standaard! Voor verplaatsingen met de auto maken we steeds vaker gebruik van intelligente parkeersystemen (zoals rotatieparkeren) die noodzakelijke parkeerruimte maximaal en uiterst efficiënt inzetten. Op de parkeerruimte zijn er laadvoorzieningen en toegewijde plaatsen voor deelauto's - zo maken we het voor bewoners zo gemakkelijk mogelijk om ecologisch te rijden!

 

CO₂-beleid

CO₂-prestatieladder

In 2022 behaalde Ciril het CO² prestatieladder-certificaat Niveau 3. We brachten daartoe onze voetafdruk in kaart en zetten binnen iedere tak van onze bedrijfsvoering in op rationeel energieverbruik, maximale energiebesparing en nieuwe, duurzame energiebronnen.

Niet alleen in onze projecten zetten we zo volop in op duurzaamheid, via de CO₂-prestatieladder kunnen we de uitstoot voor de volledige bedrijfsketen doelgericht reduceren. Per trap van deze ladder zijn eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO₂-prestatie van onze organisatie en projecten. Het einddoel is klimaatneutraliteit.

Meer weten over de CO₂-prestatieladder?

De CO₂-prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen) om bedrijven en overheden te helpen hun CO₂-uitstoot te reduceren, met als doel de realisatie van een klimaatneutraal bedrijfsleven. Meer informatie over de CO₂-prestatieladder vind je op de website van SKAO.

Ons eigen certificaat vind je hier terug. 

 
 

Inzicht

Meten is weten! Om onze CO₂ -voetafdruk doelgericht te kunnen verlagen, moeten we een duidelijk en volledig beeld hebben van onze uitstoot tijdens het volledige ontwikkelingsproces. Wanneer we de concrete impact van iedere stap en keuze kennen, kunnen we onze voetafdruk efficiënt en over de hele lijn verkleinen.

Uit een grondige meting in 2019 van al onze activiteiten, bleek dat we bij Democo Group jaarlijks 3500 ton CO₂ uitstoten, waarvan 43% afkomstig uit het wagenpark, 23% uit machines en stroomgroepen op werven, 16% uit elektriciteit, 12% uit verwarming en 6% uit afval. Dit willen we samen verlagen door in te zetten op zelfvoorzienende werven en meer circulariteit in onze projecten.

 

Reductie

Het is binnen Democo Group onze ambitie om in 2025 ten opzichte van 2019 een absolute daling van 16% te zien in onze CO₂-uitstoot. We willen enerzijds ons wagenpark maximaal elektrificeren en hebben duidelijke, haalbare stappen bepaald voor op onze werven.

  • Energieverbruik op werven verlagen door sluipverbruik tot nul te reduceren via slimme timers en ledverlichting

  • Energieverbruik op werven vergroenen: we maken zoveel mogelijk de switch naar elektriciteit – en halen we zoveel mogelijk energie uit hernieuwbare bronnen.

 

 

 

Benieuwd naar al onze doelen en maatregelen?

Transparantie

Allen experts, samen sterker! Bij Democo Group beseffen we dat we sterker staan als één team, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en neemt. Deze visie uit zich ook in ons reductiebeleid: we brengen al onze stakeholders en medewerkers op regelmatige basis op de hoogte van de voortgang van onze doelstellingen en de concrete stappen binnen iedere bedrijfstak.

Onze transparante aanpak zorgt ervoor dat iedereen binnen Democo Group op de hoogte is van wat we doen om onze uitstoot te verlagen en wat ieders eigen rol is in dit verhaal. We zorgen ervoor dat alle informatie over onze doelstellingen en stappenplannen steeds beschikbaar en up to date is, o.a. via deze website.

 

Participatie

We zijn ervan overtuigd dat we als grote speler binnen de vastgoedsector een positief verschil kunnen maken – niet alleen met onze projecten, maar ook op die van onze partners en concurrenten. Binnen de vastgoedsector willen we een voortrekkersrol spelen. Democo Group zet daarom in op onderzoek en evaluatie, en we zetten die kennis om in innovatieve proeftuinprojecten die ook andere spelers kunnen inspireren.

Als sector kunnen we samen veel sneller groeien dan alleen. We leren zelf ook graag bij van onze partners en nemen deel aan sectorbrede initiatieven en ontwikkelingsprojecten rond de reductie van CO₂-uitstoot. Alleen wanneer we als sector één visie rond duurzaamheid delen, bouwen we samen aan de toekomst!

De initiatieven waar wij aan meebouwen

Circulariteit

Wat is circulariteit?

Circulariteit is een duurzaam weerwoord op het traditionele, lineaire verbruiksproces: de ambitie om zoveel mogelijk te recycleren en te recupereren binnen de cyclus van gebouwen – zowel bij de ontwikkeling als bij opbouw, gebruik en afbraak.

De principes van circulariteit bieden richtlijn om de belangen van mens, natuur en economie hand in hand te ontwikkelen en te verbeteren. Een circulaire benadering van ontwikkelen heeft betrekking op beslissingen doorheen het volledige levenstraject van een ontwikkeling, van bij het ontwerp tot de afbraak: waar komen materialen vandaan, hoe worden ze toegepast en gebruikt, en wat zijn daarna de mogelijkheden?

 

Productie

Ook voor de bouwshift sneden we bij Ciril al geen nieuwe gronden aan. We herontwikkelen en herbestemmen sites die reeds bebouwd zijn en geven ze een frisse start met nieuwe mogelijkheden: circulariteit zit op die manier mee in ons DNA.

We denken ook van bij het begin van een project na over de toekomstige invulling van ruimtes. Duurzaamheid zit immers ook in aanpassingsvermogen. Onze bouwstructuren zijn daarom zo ontworpen dat ze flexibel blijven, met materialen die kwalitatief, duurzaam en demonteerbaar zijn, zodat onze gebouwen en ruimtes in een volgend verhaal een nieuwe bestemming of andere invulling kunnen krijgen.

Niet lijmen maar vijzen

Ontwikkelen met flexibiliteit

“Kleine beslissingen in het ontwikkelingsproces maken een groot verschil voor toekomstige mogelijkheden. We houden van bij het ontwerpen en tijdens de bouwfase rekening met de demonteerbaarheid van de materialen. Verschillende technieken lijken nu hetzelfde resultaat te hebben, maar hebben een andere impact op de toekomst van het gebouw en de materialen.

Een paar voorbeelden: waar mogelijk lijmen we niet maar vijzen we. Binnenwanden kunnen later terug verwijderd worden voor een nieuwe invulling. We werken ook zo veel mogelijk met droge opbouw in plaats van chape. Zo kan iedere stap die wij vandaag nemen gemakkelijk terug worden gezet in een volgend bouwverhaal.”

Jan, projectontwikkelaar Ciril

Gebruiksfase

Door de specifieke focus van Ciril op binnenstedelijke ontwikkelingen met aandacht voor stadsdiversiteit, groen en duurzame mobiliteit, hebben onze projecten tijdens hun leven een minimale energie-impact op de planeet – en een positieve impact op de stad.

Tijdens de gebruiksfase kunnen onze bewoners genieten van een lagere energie-factuur en profiteren omwonenden veelal mee van extra groen en nieuwe voorzieningen vlakbij. Door in te zetten op kwalitatieve ontwikkelingen, zowel in ontwerp als in materialen en bouwkwaliteit, houden we de gebruiksfase zo lang mogelijk.

Levensverlengend onderhoud

Bouwen én onderhouden

“Samen met Ciril werken we momenteel onze onderhoudsservice verder uit. We merken dat er steeds meer vraag is na de afwerking van projecten naar onderhoud en herstelling met kennis van zaken.

Door een continue onderhoudsservice aan te bieden, vermijden we heel wat onnodige defecten en slijtage. Zowel de levenskwaliteit van de bewoners als de duurzaamheid van de installaties gaat erop vooruit. Wat niet stuk gaat, hoeft niet vervangen te worden.”

Patrick, technieker Demtec Services

End-of-life

Bouwmaterialen hebben een steeds sterkere impact op de bouwkost én op het milieu. Daarom werken we bij Ciril actief samen met onze architecten en aannemers om te zoeken naar oplossingen om materialen te recupereren, te hergebruiken, te herbestemmen of te recycleren.

Voor ieder project onderzoeken we de mogelijkheden van een specifieke locatie en kiezen vervolgens bewust voor nieuwbouw, renovatie, of een combinatie van beide. Bij afbraakwerken om iets nieuws op te bouwen, nemen we samen met de aannemer de tijd om te onderzoeken welke materialen en structuren we een nieuw leven kunnen geven. We slagen er op deze manier steeds vaker in om afbraakmateriaal tot grondstof te maken.

Bouwafval wordt bouwmateriaal

9.000 m² vloer en isolatie krijgt tweede leven

Op de Jules Bordetlaan in Evere vormt Ciril een oud kantorencomplex om tot een ecovriendelijk wooncomplex voor 80 gezinnen: ‘Le Jules’. Maar in plaats van het gebouw met de sloophamer neer te halen, recupereren we voorzichtig duizenden vierkante meters aan plafondtegels, wandisolatie, computervloeren en tapijttegels en tientallen verlichtingsarmaturen om ze te hergebruiken in nieuwe bouwprojecten.

Ook enkele tonnen hout, glas, gips, metalen, bekabeling en steenpuin worden zorgvuldig gesorteerd om er nieuw bouwmateriaal van te maken. Voor Le Jules zelf worden tientallen armaturengerecupereerd om 1.000 m² parking te verlichten. Alle materialen worden overigens opnieuw getest op sterkte en brandveiligheid alvorens ze worden hergebruikt!