Minder Hinder

De steden van morgen ontwikkelen zonder tijdelijke bouwhinder, kunnen we helaas nog niet. Maar we zetten heel wat middelen in voor minder hinder.

Als ontwikkelaar zijn we slechts een tijdje te gast in een buurt. Maar onze projecten hebben een langetermijnsimpact op wijken en steden:
we maken ze levendiger, groener en duurzamer.

We lossen bestaande problemen op zoals leegstand, parkeervoorzieningen of ontbrekende faciliteiten en zorgen met een ontwikkeling steeds voor een tastbare opwaardering van een buurt. Ook tijdens de bouwfase doen we er alles aan om de hinder die de werken kunnen veroorzaken, samen met onze aannemers te beperken.

 

Samen met onze aannemers werken we per werf een aanpak op maat uit rond 5 centrale hinderpunten.

Geluid

We weten hoe belangrijk rust in huis is. Daarom doen we er alles aan om onze projecten zo stil mogelijk te realiseren – ook al blijft een echt geruisloze werf helaas nog een verre droom.

We werken enkel samen met aannemers die zich engageren om geluidsoverlast te beperken en de nieuwste technieken toepassen om stiller af te breken en op te bouwen. Zo beperken ze geluid en trillingen tot het minimum en bewaken wij de levenskwaliteit van onze omwonenden.

 

Stof & modder

Thuiskomen in een schone straat doet veel voor hoe je je buurt ervaart. Niemand wordt blij van modder voor de deur of stof dat komt overgewaaid.

Daarom is de beperking van stofhinder een centraal punt in ons hinderbeleid! Van natspuiten tot afdekken en schoonmaken: onze aannemers doen er alles aan om stof zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken tot de grenzen van de werf zelf.

 

Veiligheid

De veiligheid van omwonenden, aannemers en medewerkers is onze eerste prioriteit. Daarom werken we elke dag samen met onze aannemers aan een veilige werf en werfomgeving.

Van gesloten, hoge afschermingen van het bouwterrein tot beveiligd bouwmateriaal en opgeruimde werfzones die schoon en veilig achterblijven in het weekend: we stellen strenge voorzorgsmaatregelen en voorschriften op die ieders veiligheid waarborgen. Bovendien blijven we van lang voor tot lang na het bouwproces opvolgen en evalueren – zo werken we elke dag aan veilige projectontwikkeling.

 

Mobiliteit

Vlot kunnen thuiskomen en vertrekken is voor veel gezinnen en minder mobiele bewoners heel belangrijk. Mobiliteit in onze steden ligt ons nauw aan het hart.

Daarom werken we rond onze projecten altijd een mobiliteitsplan uit, zodat de buurt steeds bereikbaar blijft. Samen met de stadsdiensten werken we heldere communicatie en signalisatie uit voor eventuele omleidingen en voorkomen we files en vertraging. Ook voor de toegankelijkheid van de veiligheidsdiensten hebben we extra aandacht.

 

Communicatie

Helaas kunnen we niet alle hinder voorkomen die bij een nieuwbouwproject komt kijken. We houden omwonenden wel steeds proactief op de hoogte.

Onze communicatiestroom werkt bovendien in twee richtingen. Wat mensen als hinder ervaren, is vaak persoonlijk en specifiek per buurt. We nodigen de omwonenden daarom van bij het begin uit om ons op de hoogte te houden van wat leeft in hun woonwijk. Zo kunnen we frustraties voorkomen nog voor ze ontstaan, en houden we tijdens heel het proces gericht rekening met de levenskwaliteit van de buurtbewoners.

 

Meerwaarde met minder hinder, samen met de buurt, aannemers en overheden.

We luisteren naar de wensen van omwonenden en houden hier van bij het begin rekening mee. Zo doen we wat onze slogan belooft: we ontwikkelen op een menselijke manier city real estate for real people.


Thibaud, Projectontwikkelaar Ciril

Heb je zelf een vraag
over een project van Ciril in jouw buurt?