Minder Hinder

De steden van morgen ontwikkelen zonder tijdelijke bouwhinder, kunnen we helaas nog niet. Maar we zetten heel wat middelen in voor minder hinder.

Als ontwikkelaar zijn we slechts een tijdje te gast in een buurt. Maar onze projecten hebben een langetermijnsimpact op wijken en steden:
we maken ze levendiger, groener en duurzamer.

We lossen bestaande problemen op zoals leegstand, parkeervoorzieningen of ontbrekende faciliteiten en zorgen met een ontwikkeling steeds voor een tastbare opwaardering van een buurt. Ook tijdens de bouwfase doen we er alles aan om de hinder die de werken kunnen veroorzaken, samen met onze aannemers te beperken.

 

Samen met onze aannemers werken we per werf een aanpak op maat uit rond 5 centrale hinderpunten.

Geluid

We weten hoe belangrijk rust in huis is. Daarom doen we er alles aan om onze projecten zo stil mogelijk te realiseren – ook al blijft een echt geruisloze werf helaas nog een verre droom.

We werken enkel samen met aannemers die zich engageren om geluidsoverlast te beperken en de nieuwste technieken toepassen om stiller af te breken en op te bouwen. Zo beperken ze geluid en trillingen tot het minimum en bewaken wij de levenskwaliteit van onze omwonenden.

Applaus voor de bouwvakkers van Wuitenhart

Geluid Wuitenhart

Bouwvakker Amos bouwde mee aan Wuitenhart, een nieuw appartementsgebouw in Hamme met 38 ruime appartementen in een aantrekkelijke, hedendaagse architectuur.

"We weten hoe vervelend geluidsoverlast kan zijn voor buurtbewoners. Daarom doen we er in ons team alles aan om zo stil mogelijk af te breken en op te bouwen! Ook op de werf van Wuitenhart hielden we ons aan onze vaste afspraken rond geluid: we werkten enkel tijdens vaste uren, gebruikten de nieuwste, gedempte bouwtechnieken en zetten alle motoren en machines uit tijdens rustmomenten. Alles om ervoor te zorgen dat de buurt ook tijdens de bouwwerken vogeltjes kon horen fluiten!"

Stof & modder

Thuiskomen in een schone straat doet veel voor hoe je je buurt ervaart. Niemand wordt blij van modder voor de deur of stof dat komt overgewaaid.

Daarom is de beperking van stofhinder een centraal punt in ons hinderbeleid! Van natspuiten tot afdekken en schoonmaken: onze aannemers doen er alles aan om stof zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken tot de grenzen van de werf zelf.

Om ter netst in Diest

Stof & Modder Beau'Garde

In Diest ontwikkelden we in het midden van een gezellige, nette buurt de nieuwe residentie Beau’Garde. We vonden het heel belangrijk om de buurt ook tijdens de werken schoon te houden en waren blij om te horen dat dit werd opgemerkt door buurtbewoner Lies:

“Ciril ontwikkelde om onze hoek Beau’Garde, maar in de omliggende straten was hier bijna niks van te merken! We vinden het fijn om in een verzorgde wijk te wonen en ook tijdens de werken bleef het hier even netjes als we gewoon zijn.”

Veiligheid

De veiligheid van omwonenden, aannemers en medewerkers is onze eerste prioriteit. Daarom werken we elke dag samen met onze aannemers aan een veilige werf en werfomgeving.

Van gesloten, hoge afschermingen van het bouwterrein tot beveiligd bouwmateriaal en opgeruimde werfzones die schoon en veilig achterblijven in het weekend: we stellen strenge voorzorgsmaatregelen en voorschriften op die ieders veiligheid waarborgen. Bovendien blijven we van lang voor tot lang na het bouwproces opvolgen en evalueren – zo werken we elke dag aan veilige projectontwikkeling.

Vlot en veilig door Hasselt

Veiligheid Bonnefant

In het centrum van Hasselt ontwikkelden we op de oude Belgacomsite Bonnefant: een grootschalig project met appartementen, skyhouses, assistentie-appartementen, studentenkoten, commerciële ruimtes en horecazaakjes. Een levendige en groene ontmoetingsplek voor de buurt!

Ook tijdens de werken zetten we het belang van die buurt op de allereerste plaats: met een stevige werfomheining bakenden onze aannemers de werf heel duidelijk en goed af. Zo werd het straatbeeld niet verstoord en belangrijker nog: voorbijgangers bleven altijd op veilige afstand van de bouwwerken!

Mobiliteit

Vlot kunnen thuiskomen en vertrekken is voor veel gezinnen en minder mobiele bewoners heel belangrijk. Mobiliteit in onze steden ligt ons nauw aan het hart.

Daarom werken we rond onze projecten altijd een mobiliteitsplan uit, zodat de buurt steeds bereikbaar blijft. Samen met de stadsdiensten werken we heldere communicatie en signalisatie uit voor eventuele omleidingen en voorkomen we files en vertraging. Ook voor de toegankelijkheid van de veiligheidsdiensten hebben we extra aandacht.

Geen vrachtwagens te zien in Mechelen

Mobiliteit Maarten

In Mechelen ontwikkelden we Maarten: een nieuw stukje stad waar wonen, werken en ontspannen samenvloeien. Op het voormalige terrein van AZ Sint-Maarten (10.000 m2) komen nieuwe appartementen, woningen, een stadshotel en kantoor- en winkelruimte. Een publiek park en een leefstraat maken van dit project een herwonnen stukje Mechelen voor iedereen!

De bouw van dit mooie project vroeg om een slimme werf die de drukbezochte stad niet verstoort. Met een uitgewerkt mobiliteitsplan en een bewuste indeling van de werf, zorgen we er samen met de aannemers voor dat de omliggende buurt altijd bereikbaar blijft en al onze vrachtwagens en camionetten een plek krijgen op de werf zelf.

Communicatie

Helaas kunnen we niet alle hinder voorkomen die bij een nieuwbouwproject komt kijken. We houden omwonenden wel steeds proactief op de hoogte.

Onze communicatiestroom werkt bovendien in twee richtingen. Wat mensen als hinder ervaren, is vaak persoonlijk en specifiek per buurt. We nodigen de omwonenden daarom van bij het begin uit om ons op de hoogte te houden van wat leeft in hun woonwijk. Zo kunnen we frustraties voorkomen nog voor ze ontstaan, en houden we tijdens heel het proces gericht rekening met de levenskwaliteit van de buurtbewoners.

Buren werkten mee aan Stadsterras

Communicatie Stadsterras

In Mortsel hielden we een buurtinfomarkt voor de omwonenden van Stadsterras. We organiseerden dit eerste contactmoment lang vóór de werken van start gingen. Zo waren we meteen beter op de hoogte van wat de mensen belangrijk vonden en konden op basis van die inzichten aan de slag.

Zo stelden we bijvoorbeeld samen met de nabijgelegen school en de stad Mortsel een specifieke brochure op rond de aangepaste parkeergelegenheid tijdens de werken en bepaalden we samen nieuwe, veilige fietsroutes voor de kinderen.

Meerwaarde met minder hinder, samen met de buurt, aannemers en overheden.

We luisteren naar de wensen van omwonenden en houden hier van bij het begin rekening mee. Zo doen we wat onze slogan belooft: we ontwikkelen op een menselijke manier city real estate for real people.


Thibaud, Projectontwikkelaar Ciril

Heb je zelf een vraag
over een project van Ciril in jouw buurt?