ESG Rapport

Onze beleid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur

Democo Group werkt binnen een set van sterke duurzame waarden, die we zowel in onze eigen werking als binnen onze activiteiten ontplooien. Door duurzaamheid voorop te plaatsen werken we mee aan het verbeteren en herstellen van natuurlijke ecosystemen en helpen we de impact van menselijke activiteiten op de natuurlijke bronnen te verkleinen. Onze inspanningen focussen we hier binnen 3 pijlers: intrinsieke waarde, verantwoordelijkheid en circulariteit. We kijken hoe we onze bedrijfsvoering kunnen aanpassen binnen de grenzen van onze maatschappij en onze planeet, rekening houdend met de uitputbaarheid van grondstoffen en de CO2-impact van onze productieprocessen. Hiervoor baseren we ons op de Europese SDG's (Sustainable Development Goals) en de actiegebieden waarbinnen we de grootste impact kunnen hebben. Dit zijn strategische leergebieden waar we voortdurend aan blijven werken en verbeteren.

Intrinsieke waarde

De bouwsector vervult een zeer noodzakelijke maatschappelijke rol in het voorzien van plaatsen om te wonen, te werken en te ontspannen. Op vlak van duurzaamheid heeft deze sector echter een grote impact op het verbruik van natuurlijke grondstoffen, afvalproductie en stroomverbruik. Daarom is het belangrijk duurzaamheid voor de lange termijn in te bouwen in wat we bouwen. Onze bedrijven willen niet bijdragen aan een planeet die onleefbaar wordt. We willen actief deelnemen en bijdragen, in plaats van aan de zijlijn te blijven staan.

De activiteiten, producten en services die we binnen onze bedrijven aanbieden hebben intrinsiek duurzame waarde: we bouwen dankzij klimaatneutrale en zelfvoorzienende ambities met minimale impact en volgens hoge standaarden, we vernieuwen en renoveren vervuilende en verouderde gebouwen zodat die voldoen aan actuele normen, we plaatsen innovatieve en duurzame energie- en klimaatsystemen die minder verbruiken, en doen actief aan stadsontwik­keling om onze steden duurzamer een leefbaarder te maken met meer groen en meer stadsdiversiteit. 

Elk van onze bedrijven analyseert de duurzaamheid van zijn bedrijfsvoering, voert voortdurende verbeteringen door en ontwikkelt nieuwe diensten die zijn afgestemd op duurzaamheidsoplossingen. Ze spelen ook een cruciale rol in het adviseren van klanten over de meest duurzame oplossingen voor hun problemen. Ciril heeft een visie ontwikkeld op Future Fit ontwikkeling voor steden, Democo heeft Democo Green Desk gelanceerd om zijn duurzaamheidsinspanningen te stroomlijnen en werkt aan de Zelfvoorzienende Werf, onze technische bedrijven hebben hun krachten gebundeld in "The Energy Circle" met de ambitie om de energietransitie in België te versnellen door grote, energieverslindende gebouwen duurzamer te maken, en Deholi richt zich op totaalrenovaties van verouderde gebouwen en grote kantoren.

Verantwoordelijkheid

Ook binnen onze bedrijfsvoering nemen we onze verantwoordelijkheid om onze uitstoot en impact te verlagen. We denken hierbij onder andere aan de invoering van een managementsysteem volgens de CO2-prestatieladder, aan de verduurzaming van onze machineparken, aan de elektrificatie van ons wagen­park, aan duurzaam woon-werkverkeer,…

We beseffen dat we sterker staan als één team, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en neemt. We brengen al onze stakeholders en medewerkers op regelmatige basis op de hoogte van de voortgang van onze doelstellingen en de concrete stappen binnen iedere bedrijfstak. We zijn er bovendien van overtuigd dat we als grote speler binnen de sector een positief verschil kunnen maken – niet alleen met onze projecten, maar ook bij die van onze partners en concurrenten. Democo Group zet daarom in op onderzoek en evaluatie, en we zetten die kennis om in innovatieve proeftuinprojecten die ook andere spelers kunnen inspireren.

Circulariteit

Om onze impact op het verbruik van natuurlijke grondstoffen en de afvalproductie te verlagen, is circulariteit als één van onze strategische speerpunten opgenomen met de ambitie om zoveel mogelijk te recycleren en te recupereren binnen de levenscyclus van gebouwen. De principes van circulair bouwen en ontwikkelen bieden richtlijnen om de belangen van mens, natuur en economie hand in hand te ontwikkelen en te verbeteren. Dit heeft betrekking op beslissingen doorheen het volledige levenstraject (productie-, gebruiks- en end-of-life-fase) van een gebouw, van bij de ontwikkeling tot de afbraak. 

Elk van onze bedrijven heeft één of meerdere rollen binnen deze kringloop en brengt hiervoor in kaart waar materialen vandaan komen, hoe ze worden toegepast en gebruikt, en wat daarna de mogelijkheden zijn. Waar mogelijk passen we zelf ook circulair verkregen materialen toe in onze projecten. Een volledig gesloten kringloop zonder afval is vandaag nog heel ambitieus, maar wel een duidelijk streefdoel.

SDG-ambities

In lijn met onze inzet om een duurzame en inclusieve samenleving vorm te geven, erkent onze groep zijn cruciale rol in de ontwikkeling van gebouwen en infrastructuur die verder gaan dan louter fysieke ruimtes en wezenlijk bijdragen aan het welzijn van mensen en de gezondheid van de planeet. We zetten ons actief in om bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties, om onze toewijding te onderstrepen. Deze doelen, vastgesteld in 2015 als wereldwijde blauwdruk voor een duurzamere toekomst tegen 2030, omvatten kritieke thema’s zoals klimaatactie, gendergelijkheid, natuurbehoud en mensenrechten. In 2023 zijn we een strategische evaluatie gestart over onze bedrijven heen om specifieke SDG's te identificeren waar we de meeste impact kunnen hebben. Onze focus ligt op thema's zoals 'Duurzame Steden en Gemeenschappen', 'Klimaatactie', 'Verantwoorde Consumptie en Productie' en 'Fatsoenlijk werk en economische groei' – gebieden waar we actiever willen zijn en ons willen onderscheiden. We breiden onze inspanningen ook uit binnen onze bedrijven en onze toeleveringsketen op zaken zoals gelijkheid, onderwijs, arbeidsomstandigheden, veiligheid en energie.

Met elk van onze bedrijven, waaronder Democo Group, hebben we acties vastgesteld en geïmplementeerd om de negatieve effecten van onze bedrijfsvoering op het milieu en de samenleving te verminderen. Dit omvat investeringen in duurzame bouwmaterialen en -technologieën, het verminderen van afval en het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen. Bovendien zetten we ons in om een betere samenwerking met gemeenschappen te bevorderen, inclusief overheden, ngo's en andere bedrijven, door te investeren in lokale ontwikkelingsprojecten en samen te werken aan het creëren van banen en het versterken van lokale economieën. Onze ambitie is om te inspireren en te leiden in duurzaam bouwen en ontwikkelen, met een positieve impact op mensen en de samenleving. Met deze inspanningen streven we ernaar om niet alleen onze SDG-ambities te bereiken, maar deze te overtreffen, als inzet voor een duurzame toekomst.