Disclaimer

E-mailverkeer zonder zorgen? Hier vind je onze afspraken.

Deze disclaimer stipuleert de visie van Democo Group op de informatie verstrekt in e-mails en de aansprakelijkheid die we hierover dragen.


Vertrouwelijkheid

Deze e-mail en alle bestanden die hiermee worden verzonden, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor het gebruik van de persoon of entiteit aan wie zij zijn gericht. Als u deze e-mail ten onrechte hebt ontvangen, gelieve dan de systeembeheerder hiervan op de hoogte stellen. Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is enkel en alleen bedoeld voor de persoon aan wie de mail is geadresseerd. Als u niet de genoemde geadresseerde bent, mag u in geen geval deze e-mail verspreiden, distribueren of kopiëren. Gelieve de afzender onmiddellijk per e-mail op de hoogte te stellen als u deze e-mail per ongeluk hebt ontvangen en verwijder deze e-mail uit uw systeem. Als u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u ervan op de hoogte gesteld dat het openbaar maken, kopiëren, distribueren of ondernemen van enige actie n.a.v. of met betrekking tot de inhoud van deze informatie strikt verboden is.

 

Aansprakelijkheid

Om het even welke meningen of adviezen die in dit e-mail worden voorgesteld zijn uitsluitend die van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijk die van de organisatie. Werknemers van Democo Group en een bedrijf, lid van de Democo Group zijn uitdrukkelijk verplicht geen lasterlijke verklaringen af te leggen en geen inbreuk op auteursrecht of enig ander wettelijk recht door e-mail communicatie te schenden of te machtigen. Een dergelijke mededeling is strijdig met het organisatorische beleid en buiten de werkingssfeer van de betrokken persoon. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze mededeling, en de verantwoordelijke medewerker zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventuele schade of enig andere aansprakelijkheid of gevolgschade die hieruit voortvloeit.

 

Nalatigheid

Democo Group en de vennootschappen die lid zijn van de Group aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail, of voor de gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van de verstrekte informatie, tenzij deze informatie achteraf schriftelijk wordt bevestigd door een daartoe gevolmachtigde van Democo Group of een daartoe gemachtigde van een van de vennootschappen die lid zijn van Democo Group. Als u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u ervan op de hoogte gesteld dat het openbaar maken, kopiëren, distribueren of ondernemen van enige actie in vertrouwen op de inhoud van deze informatie strikt verboden is.

 

Milieu

We moedigen onze medewerkers aan om het milieu te respecteren en na te denken over de impact van hun e-mailgebruik op het milieu. We vragen hen om emails en bijlagen niet zomaar af te drukken en waar mogelijk digitale communicatie te gebruiken in plaats van papieren documenten. We raden ook aan om e-mails alleen te verzenden naar de relevante ontvangers en onnodige e-mails te vermijden om zo het energieverbruik en de ecologische voetafdruk te verminderen.

 

Virus of beveiliging

Het bedrijf heeft alle redelijke maatregelen genomen om het e-mail verkeer te beveiligen en virussen te voorkomen. Computer virussen kunnen worden verzonden via e-mail. De ontvanger moet controleren of deze e-mail en eventuele bijlagen op de aanwezigheid van virussen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door een virus door e-mailverkeer is overgedragen. Volledig en foutloos email verkeer kan niet worden gegarandeerd aangezien informatie kan worden onderschept, beschadigd en verloren raken, kan worden vernietigd, kan te laat of onvolledig zijn, of virussen bevatten. De afzender aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in de inhoud van dit bericht die ontstaan als gevolg van e-mail overdracht.

 

Privacy

Alle persoonlijke informatie in deze E-mail moet en zal worden behandeld in overeenstemming met de algemene gegevensbescherming verordening (GDPR) en de privacy policy en kennisgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform onze gegevensbeschermingsverklaring die u vinden op onze website www.democogroup.be. Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen via gdpr@democo.be

 

Niet bindend

Deze e-mail is alleen bedoeld voor discussie of onderhandelingsdoeleinden en kan niet worden gebruikt om een bindend contract te tot stand te laten komen. Elke e-mail van een bedrijf, lid van Democo Group, dat een verbintenis met zich meebrengt zal in geen geval in staat zijn om een bindend effect te hebben, in nadeel van een bedrijf, lid van Democo Group, indien de verbintenis niet uitdrukkelijk werd bevestigd door middel van een brief ondertekend door haar gemachtigde persoon die bevoegd is de betrokken onderneming te vertegenwoordigen en verbinden.

 

Recht op deconnectie

Onze medewerkers hebben recht op een gezonde balans tussen werk en privéleven. Daarom is het niet verplicht om e-mails te beantwoorden buiten de reguliere werkuren. We moedigen onze medewerkers aan om hun e-mails uit te schakelen of automatische afwezigheidsmeldingen te gebruiken tijdens vakantieperiodes of andere afwezigheden. We vragen onze medewerkers ook om respectvol om te gaan met elkaars privétijd en om niet te verwachten dat er onmiddellijk op e-mails wordt gereageerd buiten de werkuren.