Wijziging registratierechten bij de aankoop van vastgoed

Naar jaarlijkse gewoonte legt de Vlaamse regering in september een verklaring af in het Vlaamse Parlement. Hierin worden de krachtlijnen van de begroting voor het volgende jaar door de minister-president toegelicht.

Zo leerden we dat het systeem van meeneembaarheid geleidelijk afgeschaft zal worden alsook dat de Vlaamse regering het verkooprecht voor de aankoop van de enige eigen woning van 6% naar 3% zal verlagen. Daarnaast zal het tarief voor een tweede, derde, vierde, … woning verhoogd worden van 10% naar 12%. 
Nu nieuwbouw kopen of wachten? Wij zetten het graag even op een rijtje voor u.

Aanpassing tarief 

Het normale tarief van de registratiebelasting dat verschuldigd is bij alle verkooptransacties van vastgoed zal verhoogd worden van 10% naar 12%, behalve op de aankoop van de enige eigen woning, de sociale woning of de aankoop door een beroepskoper/vastgoedhandelaar. 
Voor wie nieuwbouw koopt zal dit steeds 12% worden, zelfs al gaat het om de enige eigen woning. Het verlaagde tarief is niet van toepassing. Bij nieuwbouw heeft het verhoogde tarief natuurlijk enkel maar betrekking op de verwerving van het grondaandeel. Voor het constructiedeel, zijnde het grootste deel wijzigt er immers niets en is het Btw-regime gewoon nog van toepassing. Feit blijft dat het interessanter is om nu nog aan te kopen en de aankoopakte voor het einde van het jaar te registreren.

Afschaffing meeneembaarheid

De meeneembaarheid laat toe reeds betaalde registratierechten op een vorige aankoop mee te nemen en te verrekenen op een nieuwe aankoop. Het bedrag dat in mindering kan worden gebracht is echter beperkt tot het reeds betaalde bedrag met een maximum van € 13.000. 
Dit systeem wordt afgeschaft tegen 1 januari 2024. Tot 31 december 2023 heeft de koper de mogelijkheid om nog te genieten van de meeneembaarheid. 

Nu kopen? 

Ja, de tarief wijziging zal ingaan op 1 januari 2022. Voor de toepassing van het nieuw tarief is de datum van registratie van de aankoopakte bepalend (meestal wordt de notariële akte ter registratie aangeboden). Snel zijn is dus de boodschap. Voor wat betreft de meeneembaarheid heeft u nog tot 31 december 2023. Wij begeleiden u graag verder.  

Een greep uit onze huidige projecten:

- Hasselt, De Bonnefant
- Hasselt, Hastrid
- Werchter, Brouwmeester
- Mechelen, Maarten
- Hamme, Nieuwe Markt
- Diest, Ezeldijk
- Vilvoorde, Hendrik 1

PeriodeBedrijfBekijk ons nieuws