„Nasze ambicje związane ze zrównoważonym rozwojem wychodzą poza wybór materiałów i postępowe normy: bierzemy pełną odpowiedzialność za wszystko, co robimy, by miasta były bardziej przyjazne dla ludzki, zielone i przyjemniejsze do życia.”


Pieter Vanhout, dyrektor zarządzający Ciril

Obszary działań

Future-fit

Wierzymy, że nasz długoterminowy sukces jest nierozerwalnie związany z wartościami, jakie zapewniamy społeczeństwu. Wraz z Future-Fit Ciril pomaga budować społeczeństwo, które wspiera odnowę ekologiczną, jest sprawiedliwe społecznie i inkluzywne pod względem ekonomicznym. W miarę możliwości staramy się również eliminować negatywne skutki związane z tym, co kupujemy, produkujemy i sprzedajemy. Wszystkie te środki łącznie sprawiają, że firmy działają razem jako siła na rzecz dobra.

 

Firma Ciril jest również zdeterminowana, aby odegrać w tym rolę — większość inwestycji w sektorze budowlanym i deweloperskim zależy od działań, które wywierają duży negatywny wpływ na środowisko w łańcuchu wartości. Produkcja tradycyjnych materiałów budowlanych powoduje emisję dużych ilości gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do zmian klimatu. Ponadto wiele materiałów budowlanych jest wytwarzanych z surowców nieodnawialnych. Ciril chce to zmienić.

Progress Report 2022

Nasza rola

Branża budowlana odgrywa kluczową rolę społeczną w życiu, pracy i wypoczynku. Jednak branża ta ma również znaczny wpływ na wykorzystanie zasobów, wytwarzanie odpadów i zużycie energii.

Dlatego właśnie firma Ciril określiła zestaw zrównoważonych obszarów działań, które wdrażamy w naszej działalności. Nasze wysiłki skupiają się na 3 filarach: obszarach działań, odpowiedzialności i obiegu zamkniętym. Oprócz pozytywnego wpływu naszych projektów, są to strategiczne obszary, w których się uczymy i nad którymi nieustannie pracujemy, aby zmniejszyć wpływ działalności związanych z budownictwem na zasoby naturalne i przywrócić naturalne ekosystemy.

 

Emisja bliska zeru

39% światowej emisji dwutlenku węgla pochodzi z budynków, głównie tych starszych, ze słabą izolacją, ogrzewanych paliwami kopalnymi. Renowacja zasobów budowlanych ma zatem zasadnicze znaczenie w walce z globalnym ociepleniem.

W Ciril realizujemy nowe budynki zgodnie z wysokimi normami NZEB. NZEB, czyli budownictwo niemal zeroenergetyczne, oznacza, że nasze budynki mają bardzo dobrą izolację i zużywają minimum energii na ogrzewanie, wentylację, chłodzenie i ciepło. Niezbędna energia pochodzi głównie z naszych własnych źródeł zielonej energii dzięki zastosowaniu paneli słonecznych i pomp ciepła.

 

Zróżnicowanie miast

Podobnie jak w przypadku bioróżnorodności w naturze, miasto funkcjonuje najlepiej, gdy w nim też panuje różnorodność. Stawiamy na tętniące życiem miejsca, łączące w sobie rozmaite funkcje, takie jak mieszkanie, praca, relaks i zakupy – gdzie spotykać się i rozmawiać mogą młodzi, starzy i ci pośrodku.

W Ciril skupiamy się na realizacjach miejskich, tworząc głównie projekty mieszane: wtapiamy mieszkania, lokale handlowe i biura w pełne życia przestrzenie, w których można żyć mając blisko do wszelkich udogodnień. Zapewniając lokale mniejsze i większe, mamy pewność, że takie projekty są w zasięgu wielu osób. Ponieważ wszystkie udogodnienia są blisko, mieszkańcy mogą znacznie częściej poruszać się pieszo lub na rowerze, bez potrzeby wsiadania do samochodu.

 

Funkcjonalna zieleń

W naszych projektach zawsze znajduje się miejsce na mnóstwo zieleni na zewnątrz. Od tarasów po ogrody, od zielonych dachów po parki sąsiedzkie: każdy nasz projekt sprawia, że miasto staje się bardziej zielone. Dzięki temu nasze projekty są nie tylko przyjemniejsze dla mieszkańców i ich sąsiedztwa, lecz także mają możliwość dostosowywania się do klimatu.

Zielone strefy mają wkład w bioklimat miasta i są odporne na upał: zapewniają ochłodzenie w gorące dni i obniżają temperaturę w mieście. Mądre nasadzenia to także bioróżnorodność owadów, pszczół i ptaków w mieście. Oprócz tego robimy wszystko, by odzyskiwać jak najwięcej wody deszczowej dzięki dachom i „wadi” – zielonym rowom filtracyjnym opóźniającym spływanie wody w przypadku obfitych opadów.

 

Ekologiczna mobilność

Zrównoważony rozwój zaczyna się z chwilą planowania okolicy: realizacje projektów w mieście oznaczają krótsze dojazdy, mniej samochodów, a więcej pieszych i rowerzystów. To z kolei zmniejsza szkodliwy wpływ CO₂ na miasta i poprawia jakość powietrza na terenach mieszkalnych.

Stosując inteligentne rozwiązania dbamy o to, by mieszkańcy mogli bez przeszkód poruszać się pieszo, na rowerze lub komunikacją miejską. Stały schowek na rowery to standard we wszystkich naszych projektach! Mamy też coś dla kierowców – coraz częściej wykorzystujemy inteligentne systemy parkowania (takie jak parking rotacyjny), które pozwalają maksymalnie i skutecznie wykorzystać dostępne miejsca parkingowe. Na parkingu kierowcy znajdą stacje do ładowania samochodów oraz wyznaczone miejsca dla samochodów wynajmowanych – w ten sposób maksymalnie ułatwiamy mieszkańcom ekologiczną jazdę samochodem.

 

Odpowiedzialność

Pozytywny wpływ

Jesteśmy pewni, że jako znaczący gracz w sektorze nieruchomości możemy dokonać pozytywnych zmian. Naszym celem jest dawanie przykładu. Dlatego zdecydowaliśmy się inwestować w badania i oceny — wiedzę, którą przekształcamy w innowacyjne projekty pilotażowe, aby inspirować innych uczestników rynku. Ale lubimy też uczyć się od naszych partnerów i uczestniczyć w inicjatywach sektorowych oraz projektach rozwojowych w celu zmniejszenia emisji CO₂ i poprawy zrównoważonego rozwoju. Jako branża, razem możemy rozwijać się szybciej.

 

Belgijski Sojusz na rzecz działań w dziedzinie klimatu

Zmiany klimatyczne są jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi obecnie ludzkość. Ich skutki już teraz dotykają codziennie społeczeństwa na całym świecie. Według przewidywań naukowych najbliższe dziesięć lat będzie miało kluczowe znaczenie, co oznacza, że musimy działać już teraz.

Dlatego firma Ciril dołączyła do Belgijskiego sojuszu na rzecz działań w dziedzinie klimatu — sojuszu stworzonego w tym celu przez belgijskie organizacje, które poważnie traktują swoje ambicje klimatyczne i dążą do osiągnięcia naukowo uzasadnionych celów. Członkowie zobowiązują się dostosowywać swoje działania do najbardziej ambitnych celów porozumienia paryskiego.

 
 

The Shift

Ciril jest członkiem The Shift, belgijskiej społeczności zajmującej się zrównoważonym rozwojem. Platforma ta łączy różne organizacje wokół jednego wspólnego celu, jakim jest aktywne działanie na rzecz bardziej zrównoważonej gospodarki i bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

 

Wykorzystujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ jako wytyczne, jak stawiać czoła największym wyzwaniom dla naszej planety, ludzi i dobrobytu. Połączyliśmy siły z innymi członkami społeczności i organizacjami partnerskimi, aby wdrażać te cele zrównoważonego rozwoju i opracowywać działania.

 

Karta Zrównoważonej Przedsiębiorczości VOKA (VCDO)

VOKA pomaga firmom włączyć zrównoważoną przedsiębiorczość do ich DNA dzięki inicjatywie VCDO. Ta ścieżka pomaga Ciril wdrażać plan działań ze zrównoważonymi celami na poziomie ekonomicznym, społecznym i ekologicznym.

 
 

Karta ma korzenie międzynarodowe — została zainspirowana 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ciril pracuje nad następującymi aspektami, które są kompasem dla przyszłościowej, zrównoważonej polityki firmy:

  • Proaktywne włączanie zrównoważonej przedsiębiorczości do polityki naszej firmy
  • Formułowanie celów i konkretnych działań zgodnych z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ
  • Raportowanie naszych wyników do komisji oceniającej
  • Dodatkowa komunikacja o wdrażanych przez nas działaniach
 
 
 

Narzędzie CO2 Performance Ladder

CO₂ Performance Ladder to narzędzie wspierające zrównoważony rozwój, które pomaga firmom zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. W 2022 roku firma Ciril uzyskała certyfikat Level 3. Aby to osiągnąć, stale monitorujemy nasz ślad węglowy i skupiamy się na racjonalnym zużyciu energii, jej maksymalnych oszczędnościach oraz nowych, zrównoważonych źródłach energii we wszystkich naszych działaniach biznesowych.

Szczegółowe pomiary wszystkich naszych działań wykazały, że Grupa Democo emituje rocznie 3500 ton CO₂, z czego 43% pochodzi z naszej floty, 23% z maszyn i generatorów na placach budowy, 16% z energii elektrycznej, 12% z ogrzewania, a 6% z odpadów. Chcemy zmniejszyć te liczby, skupiając się na naukowo wyznaczonych celach, samowystarczalnych placach budów i powszechniejszym stosowaniu zasad cyrkularności w naszych projektach. Naszą ambicją jest osiągnięcie bezwzględnego zmniejszenia emisji CO₂ o 16% w 2025 r. Ostatecznym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Aktywnie pracujemy nad ograniczeniem zużycia energii
  • Zmniejszamy zużycie energii elektrycznej na placach budów poprzez zmniejszenie poboru mocy w trybie czuwania do zera dzięki inteligentnym timerom i oświetleniu LED.
  • Dążymy do (bardziej) ekologicznego zużycia energii na placach budów — przestawiamy się tam, gdzie to możliwe, na energię elektryczną i pozyskujemy jak najwięcej energii ze źródeł odnawialnych.

Certyfikat CO₂ Performance Ladder a poprzednia wersja tutaj

Raport z postępów dot. CO₂ i plan działań dot. energii

Lista celów i środków na lata 2019–2021

Ocena energetyczna na lata 2019–2020

 

Cyrkularność

Wyzwania

Nasza branża stoi przed ogromnymi wyzwaniami, aby stać się częścią gospodarki o obiegu zamkniętym. Budynki będą musiały być zgodne z modelem gospodarki w obiegu zamkniętym — być łatwe w adaptacji, wszechstronne, muszą umożliwiać łatwe przekształcanie i rozbudowywanie, mieć wyposażenie, które można zdemontować tak, by materiały budowlane i komponenty zachowywały swoją użyteczność i wartość. Te wyzwania mają wpływ na całą naszą branżę — zobowiązujemy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby im sprostać.

 

Co to jest cyrkularność?

Cyrkularność to zrównoważona alternatywa dla tradycyjnych, liniowych procesów: celem jest jak największe przetwarzanie i ponowne wykorzystywanie surowców w cyklu życia budynku – zarówno na etapie projektowania, jak i produkcji, użytkowania oraz wycofywania go z eksploatacji.

Zasady cyrkularności mogą być źródłem wytycznych dla harmonijnego rozwoju i poprawy sytuacji dla ludzi, przyrody i gospodarki. Cyrkularne podejście do rozwoju wpływa na decyzje podejmowane na każdym etapie realizacji budowy, od projektu po rozbiórkę: skąd się biorą materiały, jak się je stosuje i ich używa oraz jakie są możliwości na przyszłość.

 

Produkcja

Nawet przed wprowadzeniem zmian w budownictwie nie realizowaliśmy projektów na terenach niezagospodarowanych. Ciril zajmuje się przebudową i ponownym wykorzystaniem terenów, dając im nowy początek i nowe możliwości: cyrkularność stanowi więc część naszego DNA.

Od samego początku bierzemy pod uwagę wykorzystanie budynków i przestrzeni w przyszłości. Pamiętajmy, że zrównoważony rozwój to także zdolność do adaptacji. Nie zapominając o tej zasadzie, projektujemy nasze budynki tak, by były elastyczne, z wysokiej jakości zrównoważonych i możliwych do zdemontowania materiałów, a przede wszystkim, by w następnym rozdaniu były łatwe do ponownego zagospodarowania i wykorzystania.

Kleje – nie, wkręty – tak

Uniwersalne realizacje

„Małe decyzje w procesie realizacji projektu mają duży wpływ na przyszłe możliwości! Podczas projektowania i w trakcie budowy z pełną świadomością wybieramy materiały i to, w jaki sposób się je łączy. Rozmaite techniki mogą dawać taki sam natychmiastowy wynik, lecz mieć inny wpływ na przyszłość budynku i użytych materiałów.

Na przykład: jeśli jest to możliwe, używamy wkrętów zamiast kleju. Dzięki temu w przyszłości ściany wewnętrzne można usunąć i stworzyć nowy układ pomieszczeń. Wolimy również budowanie na sucho zamiast używania jastrychu. Tym sposobem każdy krok można bez problemu cofnąć w kolejnym etapie użytkowania budynku.”

Jan, projektant Ciril

Użytkowanie

Dzięki temu, że Ciril specjalizuje się w realizowaniu projektów w miastach, z troską o urbanistyczną różnorodność, zieleń i ekologiczną mobilność, nasze projekty wywierają minimalny wpływ energetyczny na planetę w trakcie ich użytkowania – ale za to mają pozytywny wpływ na miasto.

Na etapie użytkowania nasi mieszkańcy mogą cieszyć się niższymi rachunkami za energię elektryczną, a ich sąsiedzi często również korzystają z dodatkowej zieleni i nowych, okolicznych obiektów. Skupiając się na rozwoju jakościowym, zarówno jeśli chodzi o projekt, jak i materiały i konstrukcję, maksymalnie wydłużamy fazę jakościowego użytkowania obiektu.

Konserwacja przedłużająca życie

Buduj i utrzymuj

„Wraz z Ciril tworzymy nową gałąź usług konserwacji technicznej budynków. Zauważyliśmy rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi konserwacji i napraw w budynkach po ukończeniu projektów.

Wybierając usługę konserwacji technicznej, klienci mogą uniknąć zbędnych uszkodzeń i defektów wynikających ze zużycia. Poprawia to zarówno jakość życia mieszkańców, ale też zrównoważony charakter instalacji. Hołdujemy zasadzie, że jeśli coś się nie zepsuło, nie trzeba tego wymieniać!”

Patrick, technik Demtec Services

Zakończenie eksploatacji

Gdy naprawa lub renowacja nie są już możliwe, po rozbiórce budynku same materiały bardzo często nadają się do wykorzystania w nowych projektach lub do przetworzenia w nowe materiały, które mogą ponownie wejść do cyklu życia budynku.

Materiały budowlane mają coraz większy, silny wpływ na koszt budowy i środowisko. Dlatego też w Ciril wspólnie z architektami i podwykonawcami staramy się znaleźć rozwiązania umożliwiające odzyskiwanie, ponowne użycie, wykorzystanie lub przetworzenie materiałów.

Przy każdym projekcie analizujemy możliwości, jakie daje konkretna lokalizacja, a następnie świadomie decydujemy się na nową realizację, renowację lub połączenie obu tych rozwiązań. Przed etapem rozbiórki wspólnie z podwykonawcami wybieramy wszystkie materiały i instalacje, które można całkowicie lub częściowo wykorzystać w innym celu. W ten sposób coraz bardziej udaje się nam przetwarzanie materiałów rozbiórkowych w surowce gotowe do nowego użycia.

Ze starego w nowe

Nowe życie dla 9000 m² podłóg i izolacji

Przy alei Jules Bordetlaan w Evere, Ciril przebudowuje stary kompleks biurowy w przyjazny dla środowiska budynek mieszkalny dla 80 rodzin: „Le Jules”. Jednak zamiast całkowitej rozbiórki budynku i wszystkich jego elementów, spokojnie odzyskujemy tysiące metrów kwadratowych płytek sufitowych, izolacji ściennej, podłóg podniesionych i płytek wykładzinowych oraz dziesiątki opraw oświetleniowych, które wykorzystamy w nowych projektach budowlanych.

Sortujemy wiele ton drewna, szkła, gipsu, metalu, okablowania i gruzu, by przetworzyć je w nowe materiały budowlane. W samym projekcie Le Jules odzyskaliśmy dziesiątki opraw oświetleniowych, które zostaną wykorzystane do oświetlenia 1000 m² parkingu. Zanim zostaną ponownie użyte, wszystkie materiały są od nowa testowane pod kątem wytrzymałości i bezpieczeństwa pożarowego!