ESG Rapport

Onze beleid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur

Een adequate en flexibele Corporate Governance die de lijnen uitzet voor een deugdelijk en effectief bestuursmodel van de onderne¬ming is een essentieel middel om het duurzaam en verantwoord ondernemen te verzekeren en toezicht te houden op de organisatie en dit ESG-beleid.

Structuur

Democo Group heeft gekozen voor een traditionele, monistische bestuursstructuur (= directie en toezicht via één bestuursorgaan). Onze structuur is erop gericht onze mensen te ondersteunen en in de mogelijkheid te stellen om de hoogste ethische standaarden te com¬bineren met een stabiele economische groei.

Aandeelhouders

Democo is een familiebedrijf dat in 1977 werd opgericht door Cyriel Demot, Frans Houben en Mario Longhi. Na een periode van snelle groei bestaat de groep nu uit verschillende bouwbedrijven, technische bedrijven en een projectontwikkelaar, die voornamelijk onder acht merknamen (AEW, AEW Security, Ciril, Deholi, Debuild, Democo, Demtec Services en Vandenbriele) opereren, met vestigingen in België, Polen en Portugal. Sinds de uitkoop van Mario Longhi in 2002, is het aandeelhouderschap hoofdzakelijk in handen van de twee overgebleven families. In 2021 vond een management buy-in plaats in het aandeelhouderschap van Democo Group door Frederik Bijnens, Algemeen Directeur Bouw & Technieken, en in het aandeelhouderschap van Deholi door Antal Potocan, gedelegeerd bestuurder van Deholi. De familiale aandeelhouders hebben een familiecharter ondertekend dat de waarden en gedragsregels uiteenzet. Een aandeelhoudersovereenkomst bindt ook alle aandeelhouders van de Democo Group. Vanaf 2024 wordt Democo Group geleid door de derde generatie, meer specifiek door Thibaud Demot als CEO en Raf Houben als COO.

Consortium Democo Group

 

 

Raad van bestuur Group

Democo Group wordt bestuurd door een raad van bestuur die verantwoording aflegt aan de algemene vergadering, die de bestuurders benoemt en ontslaat. In haar strategie laat de raad zich inspireren door de familiale waarden, evenals de waarden van Democo Group (zie hiervoor onderdeel Visie, Missie & Waarden). De raad van bestuur wordt voorgezeten door Hans Wilmots.                                                                     

Behoudens de bevoegdheden die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering, heeft de raad de meest ruime bevoegdheden om de groep te besturen. Dit omvat de wettelijke bevoegdheden zoals de vaststelling van de jaarrekeningen, het opstellen en goedkeuren van de jaarverslagen, alsook het algemeen bestuur van de groep. De raad bepaalt de strategie en volgt de strategische projecten op; keurt budgetten en belangrijke investeringen goed en stelt de beleidslijnen (policies) vast inzake human resources, IT, sales en marketing. De raad is een klankbord voor het management en benoemt de sleutelfiguren van het management. 

De raad bepaalt ook het algemeen risicobeleid en organiseert het toezicht op de activiteiten. Als hoogste beslissingsorgaan binnen de onderneming staat de raad van bestuur ook in voor het uitzetten van de ESG-strategieën, houdt zij toezicht op de ESG-verantwoordelijkheden en is zij bevoegd voor de evaluatie van de ESG-prestaties. De Raad van Bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar. Binnen de raad van bestuur zijn er 3 categorieën van bestuurders:

  • Managende bestuurders
  • Niet-managende bestuurders
  • Onafhankelijke bestuurders
Samenstelling Raad Van Bestuur Democo Group 2024
LedenFunctie
Hans WilmotsVoorzitter van de Raad van Bestuur
Thibaud Demot (via Tdevelopment BV)Managend Bestuurder
Pieter Vanhout (via Pieter Vanhout Multidisciplinaire Architectenvennootschap BV)Managend Bestuurder
Antal Potocan (via Manpo BV)Managend Bestuurder
Johan Van den Broeck (via MaliBe BV)Managend Bestuurder
Philip Demot (via Cyga BV)Niet-Managend Bestuurder
Rudy Houben (via Tiga-R NV)Niet-Managend Bestuurder
Michel DemotNiet-Managend Bestuurder
Ronny Houben (via Sarkri NV)Niet-Managend Bestuurder
Joris Brams (via Joris Brams BV)Onafhankelijk Bestuurder
Jos Steegmans (via Namicom BV)Onafhankelijk Bestuurder

 

Auditcomité

De raad van bestuur heeft uit haar midden een auditcomité gevormd. Het audit- en risicobeheerscomité staat de raad van bestuur bij in de uitoefening van haar toezichthoudende functie op het vlak van financiële rapportering en de systemen van interne managementcontrole en procesmanagement. Ook toezicht op het auditproces en het opzetten van een systeem van dynamisch risicobeheer en -management behoort tot haar taken.

Het audit- en risicobeheerscomité houdt zich in het kader van haar algemene auditopdracht ook bezig met het toezicht op de Environmental (milieu) en Social (sociale) component van het ESG-beleid van de onderneming.

Het auditcomité vergadert minimaal 2 keer per jaar.

Samenstelling Auditcomité Democo Group (2024)
LedenFuncie
Jos SteegmansVoorzitter
Johan Van den BroeckLid

Philip Demot 

Lid

Bart Vanaenrode 

Lid
Managementcomité Group

De raad van bestuur heeft uit haar midden een managementcomité van de Group gevormd. Het managementcomité van de Group staat in voor de uitvoering van de door de raad van bestuur vastgelegde strategie.

Het managementcomité staat de raad van bestuur bij in uitstippelen van de waarden en de strategie van Group, waaronder het ESG-beleid, en het bevorderen en optimaliseren van de verschillende businessunits binnen de Group. Het managementcomité vergadert 8 keer per jaar.

Samenstelling Managementcomité Democo Group (2024)
LedenFunctie
Thibaud DemotVoorzitter (CEO)
Raf HoubenLid (COO)
Johan Van den BroeckLid (CFO)
Thomas BijnensLid
Pieter VanhoutLid

Antal Potocan

Lid 

Sophie Hayen

Lid 

Thierry Van Osselaer

Lid 

Management Business Units

Naast de raad van bestuur op groepsniveau, beschikt ook elke Business Unit over een eigen raad van bestuur. Het dagelijks bestuur van businessunits werd gedelegeerd aan één of meerdere gedelegeerd bestuurders of directeurs. De raad van bestuur heeft de rol en verantwoordelijkheden van de gedelegeerd bestuurders en directeurs vastgelegd en interne werkingsregels en interactieregels uitgevaardigd.                                              

  • Thibaud Demot, als waarnemend Chief Executive Officer en Raf Houben als waarnemend Chief Operating Officer van de Business unit Bouw België (Democo en Debuild) 
  • Antal Potocan als gedelegeerd bestuurder Business unit Afwerking (Deholi) 
  • Pieter Vanhout als gedelegeerd bestuurder Business unit Vastgoedontwikkeling (Ciril)
  • Sophie Hayen als als BU-directeur Business unit HVAC, Sanitair en Services (Vandenbriele en Demtec Services) en Thierry Van Osselaer als d BU-directeur Business unit Elektro & Security (AEW en AEW Security) 
  • Artur Pluta en Jacek Goroński als gedelegeerd bestuurders Business unit Bouw Polen (Democo Polen)

De gedelegeerd bestuurders en BU-directeurs zijn voor hun respectievelijke businessunit steeds verantwoordelijk voor de uitvoering, het updaten en het beheer van het ESG-beleid.