Voordelen

Energie-efficiëntie

Het gebouwenpark van bedrijven heeft een enorme impact op hun CO2-voetafdruk en duurzaamheidsscore. Vandaag is nog steeds 39% van de koolstofemissie wereldwijd afkomstig van gebouwen: verwarming, ventilatie, airconditioning en waterverbruik hebben hier een grote impact op.

Al meer dan 40 jaar zet Vandenbriele zich in voor efficiënte en duurzame klimaatsystemen en sanitair, steeds verder bouwend op onze kennis en de nieuwste technische en intelligente oplossingen. Wij gidsen u door de opties die leiden tot hogere energie-efficiëntie, lagere operationele kosten, een betere werkomgeving voor uw werknemers en intrinsieke duurzaamheid binnen uw gebouwen.

 

Binnenmilieu

Factoren als luchtkwaliteit, temperatuur en licht en geluid hebben een grote impact op de gezondheid en het welzijn van gebruikers van een ruimte. Luchtkwaliteit en temperatuur vormen samen het binnenklimaat, ruimer spreken van het binnenmilieu.

Een comfortabel binnenklimaat zorgt niet alleen voor meer comfort en efficiëntie bij uw werknemers, het vermijdt ook een pak problemen. Een ongezond binnenmilieu kan immers vermoeidheid en hoofdpijn veroorzaken, maar ook technische problemen als vocht of schimmel met zich meebrengen. Als professionele HVAC-bouwer gaan we hier proactief mee om: van ontwerp tot bouwtechnische kwaliteiten en zorgen we mee voor een gezond binnenmilieu.

 

Inzicht

HVAC-systemen zijn vaak erg complexe installaties, met talloze interacties tussen individuele apparaten. Wij helpen bedrijven de volledige operationele verbruiksketen in kaart te brengen en intelligent te digitaliseren. Op basis van inzichten uit deze intelligente systemen kunnen bedrijven vervolgens impactvolle beslissingen maken om hun verbruik te verlagen.

Het Internet of Things (IoT) biedt een belangrijk hulpmiddel voor de digitalisering van deze activa. Draadloze IoT-apparaten kunnen verbinding maken met HVAC-middelen en realtime gegevens leveren aan een cloudplatform, zoals aanvoer-/afvoertemperatuur, luchtstroom, totaal stroom- en waterverbruik, omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid enz. Gecombineerd met data rond kantoorbezetting, gereserveerde ruimtes en werkschema’s kan hier vervolgens geoptimaliseerd worden.

 

Verantwoordelijkheid

CO₂-prestatieladder

Niet alleen voor onze klanten, maar ook binnen onze eigen bedrijfsvoering staat de vermindering van onze CO₂-uitstoot centraal. Om deze voetafdruk doelgericht te kunnen verlagen, moeten we een duidelijk en volledig beeld hebben van onze uitstoot tijdens ons volledige productieproces.

We brengen momenteel onze voetafdruk in kaart zodat we deel kunnen nemen aan de CO₂-prestatieladder om onze uitstoot doelgericht te reduceren voor de volledige bedrijfsketen. Nieuwe investeringen plannen we intussen in functie van rationeel energieverbruik, waarbij we streven naar maximale energiebesparing en nieuwe, duurzame energiebronnen.

 

Participatie

We zijn ervan overtuigd dat we als grote speler binnen de bouwsector een positief verschil kunnen maken. Als onderdeel van Democo Group zijn we uitstekend geplaatst om te zoeken naar extra duurzaamheidskansen binnen de bouwketen. We zetten in op onderzoek en evaluatie, en zetten die kennis in om ook andere spelers te inspireren.

Samen kunnen we sneller groeien dan alleen. We leren zelf ook graag bij van onze collega-bedrijven en nemen deel aan sectorbrede initiatieven en ontwikkelingsprojecten rond de reductie van CO₂-uitstoot. Alleen wanneer we één visie rond duurzaamheid delen, bouwen we samen aan de toekomst!

 

Transparantie

Allen experts, samen sterker! Bij Democo Group beseffen we dat we sterker staan als één team, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en neemt. Deze visie uit zich ook in ons reductiebeleid: we brengen al onze stakeholders en medewerkers op regelmatige basis op de hoogte van de voortgang van onze doelstellingen en de concrete stappen binnen iedere bedrijfstak.

Onze transparante aanpak zorgt ervoor dat iedereen binnen Democo Group op de hoogte is van wat we doen om onze uitstoot te verlagen en wat ieders eigen rol is in dit verhaal. We zorgen ervoor dat alle informatie over onze doelstellingen en stappenplannen steeds beschikbaar en up to date is, o.a. via deze website.

 

Circulariteit

Wat is circulariteit?

Circulariteit is een duurzaam weerwoord op het traditionele, lineaire verbruiksproces: de ambitie om zoveel mogelijk te recycleren en te recupereren binnen de cyclus van gebouwen – zowel bij de ontwikkeling als bij opbouw, gebruik en afbraak.

De principes van circulair bouwen bieden richtlijn om de belangen van mens, natuur en economie hand in hand te ontwikkelen en te verbeteren. Een circulaire benadering van bouwen heeft betrekking op beslissingen doorheen het volledige levenstraject van een gebouw, van bij het ontwerp tot de afbraak. Vandenbriele zet zich actief mee in bij het zoeken naar circulaire oplossingen voor HVAC & sanitair.

 

Productie

We denken van bij het begin van een project na over de kringlopen van water en stroom, maar ook van de installaties. Met een blik op de toekomst denken we bewust na over de keuze van toestellen, de materialen die we verbruiken en de manier waarop ze gemonteerd worden.

Installaties gebeuren zoveel mogelijk via systeemwanden, -plafonds en -vloeren of in opbouw. Tijdens de gebruiksfase kunnen we zo duurzaam herstellen en onderhouden en bij end-of-life zoveel mogelijk kwalitatief gaan recupereren. Installaties blijven demonteerbaar en delen herbruikbaar voor de toekomst. Ook sanitaire toestellen zijn steeds vaker nog geschikt voor recuperatie.

 

Gebruiksfase

We bouwen mee aan duurzame gebouwen die energie-efficiënt zijn en tijdens hun leven een kleinere impact hebben op de planeet. Hoe zuiniger de sanitaire en HVAC-toestellen, hoe beter voor de planeet én de gebruiker. Ook zorgen we ervoor dat onderhoud, herstel en renovatie zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden om zo de levensduur aanzienlijk verlengen.

Ons werk eindigt niet bij oplevering: onderhoud en herstel hebben een grote invloed op het verbruik en de levensduur. Een slecht onderhouden verwarmings- en koelsysteem kan tot 30% meer energie verbruiken. Door uw systeem regelmatig te onderhouden, verlaagt u niet alleen de kosten van uw energierekening, maar gaat uw systeem ook langer mee. Via ons zusterbedrijf Demtec Services bieden we de mogelijkheid aan om ook na oplevering consistent te blijven monitoren en onderhouden.

 

End-of-life

Wanneer een gebouw op het einde van zijn leven is, kunnen de gebruikte materialen en technieken na afbraak vaak wel nog hergebruikt worden voor nieuwe projecten of gerecycleerd worden tot nieuwe materialen of systemen die terug in de cyclus kunnen.

Wij sorteren en selecteren bij vervanging van vorige installaties de materialen en voorzieningen die volledig of gedeeltelijk bruikbaar zijn voor herbestemming. De materialen die worden bewaard, slaan we op en maken we traceerbaar – zodat ze nadien gevonden en gebruikt kunnen worden voor nieuwe projecten. Ook zetten we zelf in op verschillende vormen van recyclage (van upcycling tot remanufacturing) zodat zo veel mogelijk materialen in verschillende vormen een nieuw leven kunnen krijgen.