ESG Rapport

Onze beleid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur

Democo Group zet zich in om eerlijk aan de samenleving bij te dragen en implementeert en voert daarom een verantwoordelijk belastingbeleid voor al onze activiteiten. Dit beleid is gericht op het betalen van de juiste belasting op de juiste plaats en op het juiste moment, het vermijden van belastingontduiking en het handhaven van transparantie en integriteit in onze belastingzaken.

Naleving belastingwetgeving

Als groep met entiteiten in België, Polen en Portugal, zet Democo Group zich in om te voldoen aan alle toepasselijke belastingwetten en -regelgeving in elk land.

Transparante belastingrapportering

We streven ernaar transparant te zijn in onze rapportage en duidelijkheid en openheid te bieden over onze belastingzaken. Wanneer dit nodig zou zijn, zullen we actief samenwerken met belastingautoriteiten om vragen of zorgen aan te pakken.

Voorkomen van belastingontduiking

We verbinden ons ertoe zowel de letter als de geest van de belastingwetten na te leven en zullen niet deelnemen aan frauduleuze of agressieve belastingontwijking. Democo Group en haar bedrijven zullen winsten rapporteren op de plaats en in de vorm van hun economische realiteit en zullen het gebruik van jurisdicties met lage of geen belastingen, met als primaire doel het minimaliseren van belastingen, vermijden. We zullen niet bewust manieren zoeken om alleen aan de letter, maar niet aan de geest van de belastingwetgeving te voldoen. We zullen geen belastingplanning ondernemen die als agressief of misleidend wordt beschouwd. Wij zullen alleen legitieme belastingvoordelen nastreven die in lijn zijn met de geest van de belastingwetgeving.

Controle en validatie

We hebben een intern controle- en validatieproces ingesteld om te garanderen dat onze belastingzaken voldoen aan de toepasselijke wetten en regelgeving. Externe auditors worden aangesteld om te verifiëren dat ons belastingbeleid conform is en effectief wordt geïmplementeerd.

Duurzame transitie

Democo Group zet zich in voor het bevorderen van duurzame bedrijfspraktijken en het verminderen van onze koolstofvoetafdruk. Om deze toewijding te ondersteunen, monitoren we actief de evolutie van belastingwetgeving als een stimulans voor de decarbonisatie van onze economie. We benutten kansen om de duurzame transitie te versnellen door gebruik te maken van beschikbare belastingvoordelen die de adoptie van duurzame praktijken aanmoedigen. Door belastingoverwegingen te integreren in onze duurzaamheidsstrategie, streven we ernaar waarde te creëren terwijl we bijdragen aan een duurzamere toekomst.