Over ons

Van klein familiebedrijf tot geïntegreerde groep van 7 bouwbedrijven.

Voorstelling

Democo Group is een groep van 7 verticaal geïntegreerde bedrijven met alle kennis en expertise aan boord om bouwprojecten van a tot z te ontwikkelen, te bouwen, af te werken en te onderhouden. We groeiden in 40 jaar tijd uit tot een referentiespeler in België.

Democo Group ontstond vanuit aannemersbedrijf Democo, dat aangevuld werd met technische bedrijven, afwerking en ontwikkeling. Voor klanten betekent dat dat we als groep een totaalaanbod kunnen bieden van diensten om bouwprojecten integraal aan te pakken. We richten ons over alle sectoren heen op grotere en complexe bouwprojecten.

Voor onze bedrijven betekent het groepsverband dat zij zich 100% kunnen richten op hun vakgebied binnen een kader dat ondersteuning, zekerheid en schaalvoordeel biedt. Centrale diensten versterken hun werking en ze profiteren van de synergie tussen collega-bedrijven. Hun samenwerking gaat veel verder dan een klassieke aannemer-onderaannemer relatie: onze bedrijven werken van bij het begin actief samen en weten zo het beste hoe ze op elkaar in kunnen spelen, zonder informatie- of tijdsverlies.

 

Oprichter Cyriel Demot

Cyriel Demot was 56 toen hij in 1977 als directeur ontslagen werd bij een groot bouwbedrijf, na onenigheid binnen het management. De 800 arbeiders, waarvan Cyriel de meesten bij naam kende, stonden aan zijn zijde en gingen spontaan in staking - tevergeefs.

Als vader van 3 jonge kinderen bleef Cyriel niet bij de pakken zitten: hij verkocht zijn appartement aan de kust als startkapitaal en startte samen met Frans Houben en Mario Longhi een eigen bouwbedrijf: Democo. Cyriels loyaliteit, integriteit en respect voor klanten en medewerkers loonde: na amper 1 jaar telde het bedrijf 80 werknemers en waren heel wat voormalige klanten gevolgd. Ook in de volgende jaren groeide Democo snel: Cyriel geloofde in verticale integratie en wilde zoveel mogelijk als één bedrijf kunnen werken. Op die manier werden heel wat bouwpartners collega’s en verzamelde het bouwbedrijf expertise in afwerking, technieken en projectontwikkeling.

 

Mens & omgeving

Bij Democo Group bouwen we aan de toekomst van mens en omgeving. We zijn ons bewust dat dit gepaard gaat met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid: met onze werknemers, onze technieken en onze processen blijven we hier dan ook voortdurend in investeren en groeien.

We bewegen mee met de wereld waarin we bouwen, zodat we met onze projecten duurzame meerwaarde creëren - voor vandaag én morgen. We bouwen en werken ethisch en met respect voor elkaar, onze klanten, onze samenleving en onze planeet. Integriteit en menselijkheid staan hierbij voorop.

Met een gerichte duurzaamheidsstrategie blijven we bovendien onszelf en onze technieken uitdagen. We focussen hierbij op het welzijn van samenleving en milieu, een vooruitstrevend personeelsbeleid en integriteit van bestuur.

 

Engagement

Als groep van bedrijven hebben we niet alleen een verantwoordelijkheid naar onze medewerkers en hun families, maar ook naar de bredere maatschappij.

In lijn met onze missie “Allen experts, samen sterker” verlenen we daarom ook steun aan externe organisaties en goede doelen die zich rechtstreeks inzetten voor mens, maatschappij en planeet. Via deze experts zetten we dit engagement om in een sterke maatschappelijke impact.

Geselecteerde organisaties ondersteunen we langdurig met diensten, inspanningen of middelen.Het engagement van onze werknemers is hierbij enorm belangrijk, zij zetten zich immers mee met ons in voor onze goede doelen. Vandaar dat we oprecht kunnen zeggen: deze organisaties zijn Valued by Democo Group!

Je leest er meer meer over op onze sponsorpagina.