"Onze biodiversiteit, ons klimaat, onze planeet: wat we vroeger als vanzelfsprekend beschouwden, vraagt vandaag onze grootste zorg. Met Democo Group nemen we mee onze verantwoordelijkheid. We stelden duurzame ambities en doelstellingen om mee te bouwen aan waarde voor toekomstige generaties.


Thibaud Demot, CEO Democo Group

Integrale duurzaamheid: ingebouwd in wat we bouwen

Duurzaamheidsprincipes

De bouwsector vervult een zeer noodzakelijke maatschappelijke rol in wonen, werken en ontspannen. Tegelijk heeft de sector een grote impact op grondstoffengebruik, afvalproductie en stroomverbruik.

Democo Group werkt daarom binnen een set van duurzame waarden, die we zowel in onze eigen werking als binnen onze activiteiten ontplooien. Onze inspanningen focussen we hier binnen 3 pijlers: intrinsieke waarde, verantwoordelijkheid en circulariteit. Dit zijn strategische leergebieden waar we voortdurend aan blijven werken en verbeteren om de impact van bouwactiviteiten op natuurlijke bronnen te verkleinen en natuurlijke ecosystemen te herstellen.

 

Intrinsieke waarde

De activiteiten, producten en services die we binnen onze bedrijven aanbieden hebben intrinsiek duurzame waarde.

We bouwen dankzij klimaatneutrale en zelfvoorzienende ambities met minimale impact en volgens hoge standaarden, we vernieuwen en renoveren vervuilende en verouderde gebouwen zodat die voldoen aan actuele normen, we plaatsen innovatieve en duurzame energie- en klimaatsystemen die minder verbruiken, en doen actief aan stadsontwikkeling om onze steden duurzaam leefbaarder te maken met meer groen en meer stadsdiversiteit.

Elk van onze bedrijven analyseert de duurzaamheid van haar activiteiten en maakt hier voortdurend verbeteringen rond. Ze hebben ook een belangrijke adviesrol tegenover klanten bij het voorstellen van de meest duurzame oplossingen.

 

Verantwoordelijkheid

Binnen onze bedrijfsvoering nemen we de verantwoordelijkheid om onze uitstoot en impact te verlagen.

We blijven onszelf en onze technieken en processen uitdagen. Daarom investeren we verder duurzame productiemiddelen, innovatie, kennis en kunde. We beseffen dat we sterker staan als één team, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en neemt.

We zijn er bovendien van overtuigd dat we als grote speler binnen de sector een positief verschil kunnen maken. Democo Group zet daarom in op onderzoek en evaluatie, en we zetten die kennis om in innovatieve proeftuinprojecten die ook andere spelers kunnen inspireren.

Ciril en Democo haalden CO₂-certificaat

Downloads

Onze bedrijven Ciril en Democo haalden alvast hun certificaat voor de invoering van de CO₂-prestatieladder: een duurzaamheidsinstrument van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen) om bedrijven en overheden te helpen hun CO₂-uitstoot te reduceren, met als doel de realisatie van een klimaatneutraal bedrijfsleven. Onze andere bedrijven brengen hun verbruik in kaart om hier ook aan deel te nemen.

Andere doelstellingen zijn:

CO₂-voortgangsverslag en energie-actieplan

Targets- & maatregelenlijst 2019-2021

Energie-beoordeling 2019-2020

 
 
 

Circulariteit

Om onze impact op het verbruik van natuurlijke grondstoffen en de afvalproductie te verlagen, hebben we de circulaire ambitie om zoveel mogelijk te recycleren en te recupereren binnen de levenscyclus (productie-, gebruiks- en end-of-life-fase) van gebouwen.

De principes van circulair bouwen en ontwikkelen bieden richtlijnen om de belangen van mens, natuur en economie hand in hand te ontwikkelen en te verbeteren. Elk van onze bedrijven heeft één of meerdere rollen binnen deze kringloop. Ze brengen hiervoor in kaart waar materialen vandaan komen, hoe ze worden toegepast en wat daarna de mogelijkheden zijn. Waar mogelijk passen we zelf ook circulair verkregen materialen toe in onze projecten.

Een volledig gesloten kringloop zonder afval is vandaag nog heel ambitieus, maar wel een duidelijk streefdoel.

Bouwafval wordt bouwmateriaal

9.000 m² vloer en isolatie krijgt tweede leven

Op de Jules Bordetlaan in Evere vormt Ciril een oud kantorencomplex om tot een ecovriendelijk wooncomplex voor 80 gezinnen: ‘Le Jules’. Maar in plaats van het gebouw met de sloophamer neer te halen, recupereerde Democo voorzichtig duizenden vierkante meters aan plafondtegels, wandisolatie, computervloeren en tapijttegels en tientallen verlichtingsarmaturen om ze te hergebruiken in nieuwe bouwprojecten.

Ook enkele tonnen hout, glas, gips, metalen, bekabeling en steenpuin worden zorgvuldig gesorteerd om er nieuw bouwmateriaal van te maken. Voor Le Jules zelf worden tientallen armaturengerecupereerd om 1.000 m² parking te verlichten. Alle materialen worden overigens opnieuw getest op sterkte en brandveiligheid alvorens ze worden hergebruikt!

Verantwoorde, bewuste en ethische bedrijfsvoering

Oog op de toekomst

We bouwen aan de toekomst van mens en omgeving. Dit gaat gepaard met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid: we blijven we hier dan ook voortdurend in investeren en groeien. We bewegen mee met de wereld waarin we bouwen, zodat we met onze projecten duurzame meerwaarde kunnen creëren - voor vandaag én voor toekomstige generaties.

 

Duurzame waardeketen

Democo Group hanteert objectieve en zorgvuldige afwegingen bij het verstrekken van opdrachten of het samenwerken met ketenpartners, inclusief toeleveranciers, onderaannemers, afnemers en andere zakenpartners.

Samenwerking met Democo Group vereist dat zulke ketenpartners zich houden aan de wetten en regels in alle landen waar zij actief zijn. Ketenpartners moeten zich ook in overeenstemming met de mensenrechtenorganisaties van de Verenigde Naties gedragen en deze codes respecteren.

Democo Group ziet een samenwerking nooit als een eenmalig feit, maar als een basis voor verdere samenwerking over langere termijn en alle partners als vaste, evenwaardige partners in het bouwgebeuren met dezelfde passie, respect en gedrevenheid.

 

Duurzame werkgever

Het succes van Democo Group wordt bepaald door de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers. We zetten daarom in op een menselijke, informele bedrijfscultuur die integer, veilig, aangenaam en gezond is.

We creëren een werkplek waar iedereen gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Met een diverse en open bedrijfscultuur verwelkomen we medewerkers los van afkomst of cultuur en waarborgen we professionele gendergelijkheid. Zo scheppen we alle voorwaarden om medewerkers te stimuleren het beste uit zichzelf te halen voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling, het bedrijf en onze opdrachtgevers.

We zijn trots op onze medewerkers en dat is wederzijds: we werden daartoe erkend als één van de 'Best Workplaces Belgium 2021'.

 

Participatie

We zijn ervan overtuigd dat we als grote speler binnen de vastgoedsector een positief verschil kunnen maken – niet alleen met onze projecten, maar ook op die van onze partners en concurrenten. Binnen de vastgoedsector willen we een voortrekkersrol spelen.

Democo Group zet daarom in op onderzoek en evaluatie, en we zetten die kennis om in innovatieve proeftuinprojecten die ook andere spelers kunnen inspireren. Als sector kunnen we samen veel sneller groeien dan alleen. We leren graag bij van onze partners en nemen deel aan sectorbrede initiatieven en ontwikkelingsprojecten rond de reductie van CO₂-uitstoot.

Alleen wanneer we als sector één visie rond duurzaamheid delen, bouwen we samen aan de toekomst!

De initiatieven waar wij aan meebouwen

Duurzame kernwaarden

We hebben onze verantwoordelijkheid en duurzame ambities mee opgenomen in de kernwaarden van ons bedrijf. Als groep van experten is het deel van onze missie om aan waarde te bouwen, ook voor onze planeet en onze gemeenschappen.

  • De klant als partner: vanuit dialoog blijvend het vertrouwen verdienen om te bouwen.
  • Meer dan kwaliteit: onszelf en elkaar uitdagen om verwachtingen te blijven overtreffen en met de grootste zorg te werk te gaan.
  • Verbondenheid: als één geëngageerd team resultaten boeken, over de grenzen van onze bedrijven heen.
  • Integriteit: we zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en handelen altijd eerlijk, oprecht en correct.
  • Duurzaamheid: we bouwen aan meerwaarde voor vandaag én morgen en verzekeren onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.