Gebruikersvoorwaarden

Omdat goede afspraken nog altijd goede vrienden maken

Deze disclaimer stipuleert de visie van Democo Group op de informatie verstrekt op deze website en de aansprakelijkheid die we hierover dragen.


Het gebruik van deze website (de “Website”) is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan DEMOCO GROUP NV met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4b en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0479.223.847 (hierna: “Wij” of de “Onderneming”).

 

Gebruik van de website

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.
 

Bescherming van persoonsgegevens

Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de Website, via deze link.
 

Cookies

We gebruiken cookies om de goede werking van de site te garanderen en uw gebruiksgemak te verhogen. Andere cookies zorgen ervoor dat we inzicht krijgen in het verkeer op de site, en we doelgroepen kunnen bereiken. U krijgt de mogelijkheid om zelf in te stellen voor welke categorieën u dit toestaat. We hebben dit verder gedetailleerd en bevattelijk gemaakt in ons cookiebeleid.
 

Email beleid

We hanteren een e-mailbeleid dat de rechten en verantwoordelijkheden rond emails uitgaande van onze emailadressen beheert. 
 

Belgisch recht

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.