"Onze duurzame ambitie gaat verder dan materiële keuzes een vooruitstrevende normen: we nemen onze volle verantwoordelijkheid in alles wat we doen, om steden menselijker, groener en aangenamer te maken.”


Pieter Vanhout, Managing Director Ciril

Verantwoordelijkheid

Bijna-energieneutraal - dg

39% van de koolstofemissie wereldwijd is vandaag afkomstig van gebouwen, vooral door oudere gebouwen die slecht geïsoleerd zijn en fossiele brandstoffen verbruiken. De vernieuwing van het gebouwenbestand is dan ook erg belangrijk in de strijd tegen klimaatopwarming.

Bij Ciril ontwikkelen we nieuwbouw volgens de hoge BEN-normen. BEN of bijna-energieneutraal wil zeggen dat onze gebouwen zeer goed geïsoleerd zijn en minimaal energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warmte. De energie die nog nodig is, komt voornamelijk uit eigen groene energiebronnen dankzij zonnepanelen en warmtepompen.

 

Stadsdiversiteit - dg

Net zoals bij biodiversiteit in de natuur, functioneert ook een stad het beste met diversiteit. Levendige plekken waar verschillende functies samenkomen zoals wonen, werken, ontspannen en winkelen – en waar jong en oud en verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten.

Bij Ciril doen we aan stadsontwikkeling met veelal gemengde projecten: we combineren appartementen, retail en kantoren binnen onze ontwikkelingen tot levendige plekken om te wonen met alle voorzieningen binnen handbereik. Met kleinere en grotere units maken we die projecten bovendien toegankelijk voor allerlei mensen. En door alles vlakbij te voorzien, kunnen bewoners veel vaker wandelen of fietsen, waardoor ook de auto vaker blijft staan.

 

Functioneel groen -dg

In onze ontwikkelingen voorzien we altijd groene buitenruimte. Van terrassen tot tuinen, van groendaken tot heuse buurtparken: we vergroenen de stad met elk nieuw project. Dat maakt onze projecten niet alleen aangenamer voor zowel de bewoners als de buurt, maar zorgt er ook voor dat ze klimaatadaptief zijn.

Groenzones dragen bij aan het bioklimaat van de stad en zijn hittestressbestendig: ze zorgen voor verkoeling op warme dagen en verlagen de stadstemperatuur. Door slim aan te planten verhogen we daarnaast de biodiversiteit van insecten, bijen en vogels in de stad. Ook zetten we in op de maximale recuperatie van hemelwater via daken en wadi’s: groene buffers die zorgen voor een vertraagde infiltratie bij hevige regenval.

Benieuwd naar al onze doelen en maatregelen?

Duurzame mobiliteit -dg

Duurzaamheid begint al bij het plannen van een buurt: binnenstedelijke ontwikkelingen zorgen voor minder verre verplaatsingen, minder auto’s en meer voetgangers en fietsers. Dat verlaagt dan weer de impact van CO2 op steden en verbetert de luchtkwaliteit in onze woonwijken.

Met slimme voorzieningen zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk drempels zijn om te wandelen, te fietsen of het openbaar vervoer te nemen. Een vaste opbergplek voor je fiets is bij ons standaard! Voor verplaatsingen met de auto maken we steeds vaker gebruik van intelligente parkeersystemen (zoals rotatieparkeren) die noodzakelijke parkeerruimte maximaal en uiterst efficiënt inzetten. Op de parkeerruimte zijn er laadvoorzieningen en toegewijde plaatsen voor deelauto's - zo maken we het voor bewoners zo gemakkelijk mogelijk om ecologisch te rijden!

Bouwafval wordt bouwmateriaal

9.000 m² vloer en isolatie krijgt tweede leven

Op de Jules Bordetlaan in Evere vormt Ciril een oud kantorencomplex om tot een ecovriendelijk wooncomplex voor 80 gezinnen: ‘Le Jules’. Maar in plaats van het gebouw met de sloophamer neer te halen, recupereren we voorzichtig duizenden vierkante meters aan plafondtegels, wandisolatie, computervloeren en tapijttegels en tientallen verlichtingsarmaturen om ze te hergebruiken in nieuwe bouwprojecten.

Ook enkele tonnen hout, glas, gips, metalen, bekabeling en steenpuin worden zorgvuldig gesorteerd om er nieuw bouwmateriaal van te maken. Voor Le Jules zelf worden tientallen armaturengerecupereerd om 1.000 m² parking te verlichten. Alle materialen worden overigens opnieuw getest op sterkte en brandveiligheid alvorens ze worden hergebruikt!

Verantwoorde, bewuste en ethische bedrijfsvoering

Inzicht - dg -duurzaamheid

Meten is weten! Om onze CO₂ -voetafdruk doelgericht te kunnen verlagen, moeten we een duidelijk en volledig beeld hebben van onze uitstoot tijdens het volledige ontwikkelingsproces. Wanneer we de concrete impact van iedere stap en keuze kennen, kunnen we onze voetafdruk efficiënt en over de hele lijn verkleinen.

Uit een grondige meting in 2019 van al onze activiteiten, bleek dat we bij Democo Group jaarlijks 3500 ton CO₂ uitstoten, waarvan 43% afkomstig uit het wagenpark, 23% uit machines en stroomgroepen op werven, 16% uit elektriciteit, 12% uit verwarming en 6% uit afval. Dit willen we samen verlagen door in te zetten op zelfvoorzienende werven en meer circulariteit in onze projecten.

 

Reductie - dg - duurzaamheid

Het is binnen Democo Group onze ambitie om in 2025 ten opzichte van 2019 een absolute daling van 16% te zien in onze CO₂-uitstoot. We willen enerzijds ons wagenpark maximaal elektrificeren en hebben duidelijke, haalbare stappen bepaald voor op onze werven.

  • Energieverbruik op werven verlagen door sluipverbruik tot nul te reduceren via slimme timers en ledverlichting

  • Energieverbruik op werven vergroenen: we maken zoveel mogelijk de switch naar elektriciteit – en halen we zoveel mogelijk energie uit hernieuwbare bronnen.

 

 

 

 

Transparantie - dg -duurzaamheid

Allen experts, samen sterker! Bij Democo Group beseffen we dat we sterker staan als één team, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en neemt. Deze visie uit zich ook in ons reductiebeleid: we brengen al onze stakeholders en medewerkers op regelmatige basis op de hoogte van de voortgang van onze doelstellingen en de concrete stappen binnen iedere bedrijfstak.

Onze transparante aanpak zorgt ervoor dat iedereen binnen Democo Group op de hoogte is van wat we doen om onze uitstoot te verlagen en wat ieders eigen rol is in dit verhaal. We zorgen ervoor dat alle informatie over onze doelstellingen en stappenplannen steeds beschikbaar en up to date is, o.a. via deze website.

 

Participatie - dg - duurzaamheid

We zijn ervan overtuigd dat we als grote speler binnen de vastgoedsector een positief verschil kunnen maken – niet alleen met onze projecten, maar ook op die van onze partners en concurrenten. Binnen de vastgoedsector willen we een voortrekkersrol spelen. Democo Group zet daarom in op onderzoek en evaluatie, en we zetten die kennis om in innovatieve proeftuinprojecten die ook andere spelers kunnen inspireren.

Als sector kunnen we samen veel sneller groeien dan alleen. We leren zelf ook graag bij van onze partners en nemen deel aan sectorbrede initiatieven en ontwikkelingsprojecten rond de reductie van CO₂-uitstoot. Alleen wanneer we als sector één visie rond duurzaamheid delen, bouwen we samen aan de toekomst!

De initiatieven waar wij aan meebouwen

Productie - dg - duurzaamheid

Ook voor de bouwshift sneden we bij Ciril al geen nieuwe gronden aan. We herontwikkelen en herbestemmen sites die reeds bebouwd zijn en geven ze een frisse start met nieuwe mogelijkheden: circulariteit zit op die manier mee in ons DNA.

We denken ook van bij het begin van een project na over de toekomstige invulling van ruimtes. Duurzaamheid zit immers ook in aanpassingsvermogen. Onze bouwstructuren zijn daarom zo ontworpen dat ze flexibel blijven, met materialen die kwalitatief, duurzaam en demonteerbaar zijn, zodat onze gebouwen en ruimtes in een volgend verhaal een nieuwe bestemming of andere invulling kunnen krijgen.

 

Looking for a sustainable construction partner?