Oud RTT-gebouw wordt nieuw Hasselts stadsdeel

 

De voormalige RTT-site in de Hasseltse Paardsdemerstraat staat een mooie, nieuwe toekomst te wachten. Projectontwikkelaars DMI Vastgoed en Group MC kochten de site enkele jaren geleden van de eigenaar Proximus en ontvouwen nu hun plannen voor de herbestemming.

Opmerkelijk in de plannen is het behoud van het oorspronkelijke gebouw in de Paardsdemerstraat. Volgens de plannen van a2o wordt het gebouw gerenoveerd en in al zijn grandeur mee opgenomen in het nieuwe stadsdeel. Het bouwdeel langs de Bonnefantenstraat zal worden afgebroken om zo plaats te maken voor een nieuwbouw die ruimte laat voor de introductie van een nieuwe doorsteek. Het nieuwe pad opent zich als een waaier van de Demerstraat in de richting van de Bonnefantenstraat en vestigt zo de aandacht op het Begijnhof en Z33. Leuk weetje: Deze nieuwe openbare weg zal pal over de vroegere ingebuisde Demer lopen.
Naast een logisch stedenbouwkundige verbinding, vormt het een aanleiding voor de creatie van een groene connectie die zich zowel in het maaiveld als op de nieuwe gebouwgevels manifesteert. De nieuwe bebouwing vertaalt deze ambitie architecturaal in binnentuinen en begroeide betonnen luifels, die van inpandige terrassen volwaardige groenruimtes maken. Deze groene gevel is een concept van grassoorten en heesters, die afwisselend en gegroepeerd in grote lengtes de vorm van het gebouw volgen en versterken.

Gevarieerd aanbod

De plannen voorzien in 54 woongelegenheden, 37 assistentiewoningen, 30 studentenkamers en 1.000m² commerciële ruimte voor horeca en handel. Op de site krijgen verschillende leeftijden en doelgroepen hun plaats. De mix aan woonvormen (en toch in aparte woonblokken gescheiden) zorgt voor een grote diversiteit. Zo komen er concreet studentenkamers, kleinere startersflats, enkele penthouses en een beperkt aantal serviceflats. Voor ieder wat wils dus. Voorts is het een pluspunt dat het bestaande RTT-gebouw een originele en architecturale herbestemming krijgt.

Intensieve buurtcommunicatie

In voorbereiding op de vergunningsaanvraag gingen de initiatiefnemers al intensief in overleg met het stadsbestuur en met de buurtbewoners en zochten samen met de aannemer naar oplossingen om de bouwhinder te beperken. De buren en handelaars werden al uitvoerig over de plannen geïnformeerd tijdens een infomoment. In de raambestickering op het RTT-gebouw maken de initiatiefnemers overigens een knipoog naar de buurt. In de boodschap leggen ze mee de link naar de nieuwe invulling.
Naast de uitvoerige communicatie zetten de projectontwikkelaars actief in op het beperken van de hinder tijdens de werkzaamheden en zal aannemer Democo zoeken naar een planning, werfinrichting en uitvoeringsmethodieken die minimale hinder veroorzaken.

Professionele asbestverwijdering

Eerder raakte ook bekend dat er asbest aanwezig is in het RTT-gebouw. De initiatiefnemers gaan hier uiterst voorzichtig en doordacht mee om. Voor de start van de eigenlijke renovatiewerken zal een erkende firma het asbest voorzichtig verwijderen. Dit gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden conform alle normen en wetgeving. Om de goede uitvoering van deze werkzaamheden te verzekeren, stellen de projectontwikkelaars een extern controleorganisme aan om op te volgen of de aannemer de werken volgens de regels van de goede praktijk uitvoert.

 

PeriodeBedrijfBekijk ons nieuws