Ciril en Brocap slaan de handen in elkaar voor ontwikkeling Craeyenhof in Burcht

Er beweegt het een en ander in Burcht, het dorp aan de Schelde ten zuiden van Antwerpen. Sinds vorige week is herontwikkelaar Brocap volop bezig op de site waar buurtproject Craeyenhof zal verrijzen. Om dit grote woonproject te verwezenlijken slaan projectontwikkelaar Ciril en Brocap de handen in elkaar, want buurten herontwikkelen doe je niet alleen.

Herontwikkelaar Brocap, projectleider van de eerste fase in opdracht van eigenaar Craeyenhof NV, gaf vrijdag het echte startschot voor de herontwikkeling. Brocap heeft daarvoor een partnership gesloten met vastgoedontwikkelaar Ciril, die heel wat ervaring heeft met residentiële projecten gekoppeld aan lokale marktkennis.

Sterke vastgoedspeler

Elk met zijn expertise zullen beide ontwikkelaars elkaar versterken om dit deel van het Scheldefront de komende jaren een prachtig aangezicht te geven.

“Wij ontwikkelen wat beter kan en creëren een meerwaarde voor de omgeving en de bewoners. De herontwikkeling Craeyenhof past perfect in deze filosofie, een brownfield saneren en herontwikkelen”, vertelt Nathalie Bisschops acquisitie en sales director van Ciril. “Dit in een sterk partnership met Brocap, waarin beide partners hun eigen expertise optimaal kunnen inzetten voor het succes van het project. We geloven sterk in deze samenwerking en in het project Craeyenhof.”

Pionier

Brocap heeft jarenlange expertise op het vlak van sanering en bouwrijp maken van gronden. Twintig jaar geleden startte deze herontwikkelaar als één van de pioniers met het herontwikkelen van brownfields. “Sinds enkele jaren is onze scope verbreed en blijven we tot de realisatie van het project nauw betrokken”, vertelt Rosalie, Brocap projectmanager. “We herontwikkelen enkel erfgoed, verlaten sites, gebieden zonder logische ruimtelijke ordening. De site in Burcht beantwoordt hieraan, en we kijken ernaar uit om het perceel op te waarderen voor de buurt. Gezien de ligging, grootte en potentieel van het project geloven we dat de kennis en ervaring van Ciril zeker een meerwaarde is.”

Groen karakter

Zoals het RUP aangeeft zullen de nieuwe residenties haaks staan op de Kerkstraat en de Schelde zodat de doorkijk blijft behouden. In het bouwprogramma wordt gesproken over vier zogenaamde ‘spines’ of ruggengraten die elk uit twee residenties bestaan met daartussen een binnentuin om het groene karakter te vrijwaren. Bovendien komt er in samenspraak met de gemeente een fijn kerkplein aan de éne zijde van het project en een openbaar park met functioneel groen aan de andere kant.

“Binnenkort gaan we de plannen die werden opgemaakt op basis van het Masterplan en het RUP verder detailleren alsook de buurt informeren over de herontwikkeling van het perceel en de volgende stappen. We hopen op een vlotte gang van zaken zodat de noodzakelijke bodemsanering op korte termijn kan aanvangen en het perceel aan de Schelde een fijne plek voor de buurt wordt”, besluit Rosalie.

Blijf op de hoogte en schrijf je in via www.craeyenhofburcht.be

PeriodeBedrijfBekijk ons nieuws