Op be-MINE wordt een pilootproject opgestart om de haalbaarheid te onderzoeken van een duurzaam en neutraal warmtenet. Duurzaamheid is een belangrijke premisse voor de toekomstige woonzone, die een schakelelement vormt tussen de bestaande tuinwijken en de grootse architectuur van de mijnsite. Als de resultaten van het onderzoek positief zijn, dan wordt op be-MINE het eerste warmtenet van Beringen gerealiseerd op dergelijke schaal. 

Op de be-MINE site in Beringen, waar we hard werken aan de toekomstige realisatie van het nieuwe woonproject ‘Houtpark’, wordt weldra een warmtescreening uitgevoerd, samen met IFTech. Dat hebben Stad Beringen en algemeen directeur van be-MINE Karolien Sas bekend gemaakt. Bedoeling is om na te gaan of de 316 nieuwe woningen op de site volledig fossielvrij kunnen verwarmd én gekoeld worden. Als de resultaten van het onderzoek positief zijn, dan wordt op be-MINE meteen het eerste grote warmtenet van Beringen gerealiseerd. 

"Onze handen ‘jeuken’ alvast om Houtpark mét warmtenet te realiseren. Voor Ciril zijn de klimaatuitdagingen een thema waar we ons 100% voor inzetten. De voorbije jaren hebben we mee onze schouders gezet onder heel wat innovatieve en duurzame acties. Enkele maanden geleden hebben we zelfs besloten om ook wetenschappelijk gebaseerde doelstellingen te stellen. Dat hebben we meteen in een officiële, ondertekende belofte gedaan aan de Belgian Alliance for Climate Action (BACA). 
Elke dag zetten we kleine én grote stappen die resultaten opleveren op het terrein en die échte vooruitgang betekenen voor mens en klimaat. Daar zijn we met ons ganse team terecht trots op."
  Pieter Vanhout, managing director van Ciril.
 

Pieter Vanhout

PeriodeBedrijfBekijk ons nieuws