Klimaatinspanningen Democo beloond met nieuw CO²-certificaat

Het voorbije jaar hebben we bij Democo opnieuw grote inspanningen geleverd om onze CO²-voetafdruk te verkleinen. Niet in het minst op onze werven. En dat levert resultaat op. 

Donderdag 30 juni ontvingen we uit handen van de Belgian Construction Certification Association (BCCA vzw), de onafhankelijke stichting die bedrijven helpt om hun CO2-uitstoot te verminderen, het eerste CO2-prestatieladder certificaat. Dit wil zeggen dat we succesvol al een eerste deel van de weg naar klimaatneutraliteit hebben afgelegd. Een mooie prestatie, waar iedereen binnen Democo trots op mag zijn.

Maar meer nog dan dit certificaat, mogen we vooral enthousiast zijn over onze ambities. We zetten dag na dag flinke stappen richting zelfvoorzienende werven.  Voor wie daar nog niet helemaal in thuis is, neem gerust hier een kijkje. Samengevat betekent dit vooral dat we werven zodanig organiseren dat ze zichzelf kunnen voorzien van al het water en energie die nodig zijn tijdens de volledige bouwfase. Dat doen we onder meer door slim gebruik te maken van grond- en regenwater en het installeren van tijdelijke zonnepanelen. Maar ook afval reduceren we er flink door vol de kaart te trekken van hergebruik en recyclage van materialen. 

De komende maanden en jaren werken we gestaag verder richting klimaatneutraliteit. We zijn er bovendien rotsvast van overtuigd dat we als grote speler binnen de bouwsector eveneens een belangrijk verschil kunnen maken bij partners en concurrenten. We zetten mee de toon in dit verhaal en slagen erin anderen met onze proeftuinprojecten en initiatieven te inspireren om net als wij de weg naar klimaatneutraliteit in te slaan.