ESG Rapport

Onze beleid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur

Deze disclaimer behandelt de visie van Democo Group op de informatie die in e-mails wordt verstrekt en de aansprakelijkheidskwesties hier rond.

Vertrouwelijkheid

E-mails die vanuit onze bedrijfsadressen worden verzonden en eventuele bestanden die daarmee worden verzonden, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de persoon of entiteit aan wie ze zijn gericht. Als u zo'n e-mail per ongeluk heeft ontvangen, meld dit dan aan de systeembeheerder. Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is alleen bedoeld voor de genoemde geadresseerde. Als u niet de bedoelde geadresseerde bent, mag u deze e-mail niet verspreiden, distribueren of kopiëren. Gelieve de afzender onmiddellijk per e-mail te informeren als u deze e-mail per vergissing heeft ontvangen en deze uit uw systeem te verwijderen. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u erop gewezen dat het onthullen, kopiëren, verspreiden of ondernemen van actie op basis van de inhoud van deze informatie strikt verboden is.

Aansprakelijkheid

Alle meningen of standpunten die in e-mails van onze bedrijfsadressen worden geuit, zijn uitsluitend die van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van de organisatie. Medewerkers van Democo Group en haar gelieerde bedrijven zijn uitdrukkelijk verboden lasterlijke uitspraken te doen, inbreuk te plegen of auteursrechten of andere wettelijke rechten via e-mailcommunicatie te autoriseren. Dergelijke communicatie is in strijd met het beleid van de organisatie en valt buiten de reikwijdte van de werkzaamheden van de betrokken persoon. De organisatie accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke communicatie, en de verantwoordelijke werknemer zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventuele schade of andere aansprakelijkheid die ontstaat.

Nalatigheid

Democo Group en haar gelieerde ondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van e-mails die van onze bedrijfsadressen worden verzonden, noch voor de gevolgen van acties die op basis van de verstrekte informatie worden ondernomen, tenzij die informatie vervolgens schriftelijk is bevestigd door een naar behoren geautoriseerd lid van Democo Group of een naar behoren geautoriseerde persoon die een gelieerde onderneming vertegenwoordigt. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u erop gewezen dat het onthullen, kopiëren, verspreiden of ondernemen van actie op basis van de inhoud van deze informatie strikt verboden is.

Milieu

Wij moedigen onze medewerkers aan om rekening te houden met het milieu en de impact van hun e-mailgebruik op het milieu. We vragen hen om e-mails en bijlagen niet onnodig te printen en waar mogelijk digitale communicatie te gebruiken in plaats van papieren documenten. We raden ook aan om e-mails alleen naar relevante ontvangers te sturen en onnodige e-mails te vermijden om het energieverbruik en de ecologische voetafdruk te verminderen.

Virussen en beveiliging

Democo Group en de gelieerde ondernemingen hebben alle redelijke maatregelen genomen om e-mailtransmissies te beveiligen en virussen te voorkomen. Computervirussen kunnen via e-mail worden overgedragen. De ontvanger moet zijn e-mail en eventuele bijlagen controleren op de aanwezigheid van virussen. Democo Group en haar gelieerde ondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een virus dat wordt overgedragen door e-mails die van onze bedrijfsadressen worden verzonden. E-mailtransmissie kan niet worden gegarandeerd als veilig of foutloos, omdat informatie kan worden onderschept, beschadigd, verloren gaan, vernietigd worden, te laat of onvolledig aankomen, of virussen bevatten. De afzender accepteert daarom geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van dit bericht die het gevolg zijn van e-mailtransmissie.

Privacy

Alle persoonlijke informatie in e-mails die van onze bedrijfsadressen worden verzonden, moet en zal worden behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid en de privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met onze Gegevensbeschermingsverklaring, die te vinden is op onze website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gdpr@democo.be.

Niet-bindend

Emails sent from our company addresses are for discussion purposes only and cannot be used to create a binding contract. Any e-mail from a company, member of Democo Group, that entails a commitment will under no circumstances be able to have any binding effect, in disadvantage of any company, member of Democo Group, if the commitment was not explicitly confirmed by means of a letter signed by a duly authorized person empowered to represent and bind the company concerned.

Recht op disconnectie

Onze medewerkers hebben recht op een gezonde balans tussen werk en privéleven. Daarom is het niet verplicht om buiten de reguliere werkuren te reageren op e-mails. We moedigen onze medewerkers aan om hun e-mails uit te schakelen of automatische afwezigheidsmeldingen te gebruiken tijdens vakantieperiodes of andere afwezigheden. We vragen onze medewerkers ook om respectvol te zijn voor elkaars persoonlijke tijd en niet onmiddellijk antwoorden op e-mails buiten werkuren te verwachten.