ESG Rapport

Onze beleid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur

Met dit ESG-rapport vat Democo Group de beleidskeuzes en normen samen die we tot op vandaag hebben gemaakt op gebied van omgeving en milieu, sociaal beleid en goed bestuur. We willen hiermee tegelijk een stand van zaken geven van waar we vandaag staan én een solide basis leggen voor de toekomst om verder op te bouwen. Het is met andere woorden zowel een reflectie van geleverde inspanningen als een springplank voor onze ambities de komende jaren.

Deze ESG-strategie werd ontwikkeld met input en dankzij het vele werk van onze medewerkers, managers, leden van de raad van bestuur en onze externe partners. Ik wil hen hiervoor van harte bedanken, niet alleen omdat mensen de drijvende kracht zijn achter het succes van ons bedrijf, maar ook omdat zij de doelmatigheid vormen van onze ESG-oefening. Het is immers voor hen dat we deel willen uitmaken van een volgende generatie van bedrijven, met een duurzame mentaliteit rond ecosystemen, gemeenschappen en grondstoffen. Zo willen we onze verantwoordelijkheid opnemen naar onze medewerkers, hun families, onze leveranciers en klanten, maar ook naar de brede gemeenschap en toekomstige generaties. 

Dit document is opgevat als een leidraad doorheen onze policies, regels en normen binnen het raamwerk van onze ethische waarden en standpunten. Met een bedrijvengroep bestaande uit 7 bedrijven en 800 medewerkers kan dit document niet anders dan samenvattend zijn: we geven onze doelen en standpunten mee en begeleiden de lezer waar nodig naar uitgebreidere interne documenten, contactpersonen of bronnen. Het rapport is gestructureerd volgens de bekende 3 pijlers: Environment, Social en Governance

In het eerste deel, Environment, bespreken we onze visie op duurzaamheid, hoe we onze impact op de omgeving monitoren en beperken, en welke ethische en economische principes we definiëren om hiermee om te gaan. Als grote speler binnen de Belgische bouwsector willen we hier een duidelijke voortrekkersrol in opnemen: we verkleinen onze eigen voetafdruk en helpen onze klanten en partners hetzelfde te doen. 

In de pijler Social behandelen we onze missie, visie en waarden, en hoe die zich vertalen naar een verantwoord en integer beleid voor onze medewerkers, opdrachtgevers en ketenpartners. Veiligheid, respect en betrokkenheid zijn hier de belangrijkste drijvers om een omgeving te creëren waarin onze mensen hun potentieel kunnen ontplooien. Dit past binnen onze ambitie om de beste werkgever in de bouw te zijn. 

Governance vat onze beleids- en bestuursstructuur samen, ons HR-beleid en aspecten rond compliance en transparantie. Dit vormt het raamwerk waarbinnen we de voorgaande elementen duurzaam kunnen vormgeven en aansturen om voor de lange termijn onze bedrijfsnormen te behalen en verder te verhogen. 

Zoals gezegd vormt dit ESG-rapport een samenvatting van ons huidige beleid in deze thema’s, maar vooral een startpunt voor verdere ontwikkeling. Binnen Democo Group zijn heel wat mensen voortdurend aan de slag in een veranderende maatschappij om verder te verbeteren en de lat hoger te leggen dan gisteren. Ik hoop dat dit rapport hen hierbij verder kan aanvuren en versterken.