Voordelen

Energie-efficiëntie

Slecht onderhouden toestellen en installaties kunnen tot 30% meer energie verbruiken. Bovendien zorgt vastzittend stof, een verkeerde afstelling of versleten onderdeel er niet alleen voor dat een toestel minder efficiënt werkt, ze kunnen ook zorgen voor grotere defecten of breuk.

Samengeteld kunnen efficiëntieverlies en risico op breuk de kosten zonder het uitvoeren van preventief onderhoud 45% hoger doen uitvallen over de levensduur van een installatie. Demtec Services zorgt met preventief onderhoud en monitoring van elektrische installaties, HVAC en sanitair voor meer efficiëntie en een veel langere levensduur. We vormen op deze manier een essentiële schakel in een duurzame bedrijfsvoering en verlagen zowel de exploitatiekost als de ecologische voetafdruk.

 

Binnenklimaat

Naast de kostenbesparing waarborgt preventief onderhoud ook de brandveiliheid en het comfort binnen de ruimtes. Factoren als luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid hebben een grote impact op de gezondheid en het welzijn van gebruikers van een ruimte. Dankzij correct onderhoud heeft u steeds een optimaal binnenklimaat.

Een comfortabel binnenklimaat zorgt niet alleen voor meer comfort en efficiëntie bij uw werknemers, het vermijdt ook een pak problemen. Een ongezond binnenklimaat kan immers vermoeidheid en hoofdpijn veroorzaken, maar ook technische problemen als vocht of schimmel met zich meebrengen. Systematisch ingepland preventief onderhoud vermijdt defecten zodat u de productiviteit en gezondheid binnen uw bedrijf steeds op peil houdt.

 

Inzicht

We verbeteren niet alleen de energieprestaties en het binnenklimaat van een gebouw, we helpen bedrijven ook inzicht te krijgen in de energie-efficiëntie om gericht te kunnen investeren in hernieuwbare energie of nieuwe installaties.

Demtec Services helpt bedrijven de volledige operationele verbruiksketen in kaart te brengen. Via seizoensgebonden monitoring en het management van elektrische installaties, HVAC en sanitair kunnen we steeds optimaliseren en bijsturen waar nodig. Daarnaast begeleiden we ook bedrijven bij de transitie naar hernieuwbare energie of voeren we energie-audits uit in het kader van optimalisatieoefeningen of om investeringen in verduurzaming te onderbouwen met gericht advies en cijfers.

 

Verantwoordelijkheid

CO₂-prestatieladder

Niet alleen voor onze klanten, maar ook binnen onze eigen bedrijfsvoering staat de vermindering van onze CO₂-uitstoot centraal. Om deze voetafdruk doelgericht te kunnen verlagen, moeten we een duidelijk en volledig beeld hebben van onze uitstoot tijdens ons volledige productieproces.

We brengen momenteel onze voetafdruk in kaart zodat we deel kunnen nemen aan de CO₂-prestatieladder om onze uitstoot doelgericht te reduceren voor de volledige bedrijfsketen. Nieuwe investeringen plannen we intussen in functie van rationeel energieverbruik, waarbij we streven naar maximale energiebesparing en nieuwe, duurzame energiebronnen.

 

Participatie

We zijn ervan overtuigd dat we als grote speler binnen de bouwsector een positief verschil kunnen maken. Als onderdeel van Democo Group zijn we uitstekend geplaatst om te zoeken naar extra duurzaamheidskansen binnen de bouwketen. We zetten in op onderzoek en evaluatie, en zetten die kennis in om ook andere spelers te inspireren.

Samen kunnen we sneller groeien dan alleen. We leren zelf ook graag bij van onze collega-bedrijven en nemen deel aan sectorbrede initiatieven en ontwikkelingsprojecten rond de reductie van CO₂-uitstoot. Alleen wanneer we één visie rond duurzaamheid delen, bouwen we samen aan de toekomst!

 

Transparantie

Allen experts, samen sterker! Bij Democo Group beseffen we dat we sterker staan als één team, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en neemt. Deze visie uit zich ook in ons reductiebeleid: we brengen al onze stakeholders en medewerkers op regelmatige basis op de hoogte van de voortgang van onze doelstellingen en de concrete stappen binnen iedere bedrijfstak.

Onze transparante aanpak zorgt ervoor dat iedereen binnen Democo Group op de hoogte is van wat we doen om onze uitstoot te verlagen en wat ieders eigen rol is in dit verhaal. We zorgen ervoor dat alle informatie over onze doelstellingen en stappenplannen steeds beschikbaar en up to date is, o.a. via deze website.

 

Circulariteit

Wat is circulariteit?

Circulariteit is een duurzaam weerwoord op het traditionele, lineaire verbruiksproces: de ambitie om zoveel mogelijk te recycleren en te recupereren binnen de cyclus van gebouwen – zowel bij de ontwikkeling als bij opbouw, gebruik en afbraak.

De principes van circulair bouwen bieden richtlijn om de belangen van mens, natuur en economie hand in hand te ontwikkelen en te verbeteren. Een circulaire benadering van bouwen heeft betrekking op beslissingen doorheen het volledige levenstraject van een gebouw, van bij het ontwerp tot de afbraak. Demtec Services heeft een belangrijke rol in efficiëntie en levensverlengend onderhoud voor alle soorten installaties.

 

Productie

Het vernieuwen van installaties vereist investeringen die eventueel door efficiëntiewinst en de keuze voor hernieuwbare energie gecompenseerd kunnen worden. Demtec Services biedt energie-audits aan om deze pistes te onderzoeken en bedrijven te begeleiden in de transitie naar hernieuwbare energie.

Wat niet stuk gaat, hoeft niet opnieuw geproduceerd te worden: levensverlengend onderhoud & herstel is hiervoor onmisbaar. Daarnaast gebeuren installaties liefst zoveel mogelijk via systeemwanden, -plafonds en -vloeren of in opbouw. Tijdens de gebruiksfase kunnen we zo duurzaam onderhouden of herstellen en bij end-of-life zoveel mogelijk kwalitatief gaan recupereren.

 

Gebruiksfase

We bouwen mee aan duurzame gebouwen die energie-efficiënt zijn en tijdens hun leven een kleinere impact hebben op de planeet. Hoe lager de EPB-waarde van uw gebouw en hoe efficiënter elektrische en HVAC-toestellen, hoe beter voor de planeet én de gebruikers.

Tijdens de gebruiksfase hebben onderhoud en herstel een grote invloed op het verbruik en de levensduur. De toestellen worden op regelmatige tijdstippen volledig nagekeken, gereinigd en opnieuw correct afgesteld. Door uw systeem te monitoren, bij te sturen, regelmatig te onderhouden en onderdelen te herstellen, verlaagt u niet alleen de kosten van uw energierekening, maar gaat uw systeem ook langer mee. Aangezien veel installaties op deze manier tientallen jaren in bedrijf kunnen blijven, is dit een zeer impactvolle beslissing.

 

End-of-life

Wanneer toestellen of systemen op het einde van hun leven zijn, kunnen de gebruikte materialen na afbraak soms nog hergebruikt worden voor nieuwe projecten of gerecycleerd worden tot nieuwe materialen of systemen die terug in de cyclus komen.

Wanneer onderhoud niet langer mogelijk is, maar ingrijpend herstel of vervanging aangewezen is, sorteren en selecteren we bij vorige installaties de materialen en voorzieningen die volledig of gedeeltelijk bruikbaar zijn voor herbestemming. De materialen die worden bewaard, slaan we op en maken we traceerbaar – zodat ze nadien gevonden en gebruikt kunnen worden voor nieuwe projecten. Ook zetten we zelf in op verschillende vormen van recyclage (van upcycling tot remanufacturing) zodat zo veel mogelijk materialen in verschillende vormen een nieuw leven kunnen krijgen.