Minder Hinder

Bouwen zonder lawaai, trillingen, of overlast kunnen we nog niet. Maar we doen wel ons best. We bouwen aan meerwaarde met minder hinder.

Als aannemer zijn we een tijdlang te gast in een buurt. We gedragen ons dan ook zoals het goede gasten betaamt.

Bij Democo doen we er alles aan om de hinder die de realisatie van een bouwproject kan veroorzaken te beperken door die te voorkomen, te beheersen en bij te sturen.

 

Voor elke werf werken we een aanpak op maat uit rond 5 centrale hinderpunten.

Geluid

Een drilboor blijft een drilboor: geruisloos kunnen we dat niet maken, maar we toch proberen we geluid en trillingen steeds tot het minimum te beperken. Een eventuele afbraakfase is daarbij meestal de periode met het meeste geluid.

We investeren in nieuwere, stillere machines en passen waar mogelijk geluidsarme technieken toe. Ook onze medewerkers maken we bewust van hun rol: motoren en machines zetten ze uit tijdens pauzes en wachttijden, de snelheid van transportwagens blijft beperkt en werfradio’s staan zacht. Om de rust van de buurtbewoners te respecteren, werken we zoveel mogelijk tijdens de week en met vaste werkuren. Op zondagen en feestdagen liggen de werken stil. Wanneer we daarvan af moeten wijken, brengen we de buurt tijdig op de hoogte.

 

Stof & modder

Bij grondwerken, boren en zagen komt stof vrij. Als er dan wind opsteekt, kan dat stof zich verplaatsen buiten de werf. En als het dan ook nog eens regent, krijgen we modder.

We doen dan ook heel veel om stofhinder zoveel mogelijk te voorkomen, zoals de werkplek vooraf natspuiten, nat verzagen, van binnenuit slopen of werken met prefab-elementen. We sluiten onze werven met doeken, dekken onze vrachtwagens met puin goed af en kunnen soms zelfs volledige gebouwen afdekken.

Wanneer we merken dat stof zich toch teveel verplaatst naar omliggende wegen, maken we die schoon met een borstelveegwagen met hogedrukreiniger.

 

Veiligheid

In 2021 won Democo de Safety Award voor haar inspanningen rond werfveiligheid. De veiligheid van buurtbewoners en onze werfmedewerkers is dan ook onze eerste prioriteit.

Heel wat van onze inspanningen zijn hier preventief en daarom vaak onzichtbaar voor de buurt. Onze strenge voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften zorgen elke dag voor ieders veiligheid. Daarnaast zorgen we ook voor een gesloten, vaste en hoge afscherming van het bouwterrein, laten we bouwmateriaal beveiligd en afgeschermd achter zodat niets kan wegwaaien of omvallen en ruimen we materiaal en afval op om onze werf en de zone eromheen schoon en veilig achter te laten na elke werkdag.

 

Mobiliteit

We beperken onze werkzaamheden zo veel mogelijk tot de bouwsite zelf, en daar slagen we haast altijd in. Zo zorgen we ervoor dat we de bereikbaarheid van de buurt zo min mogelijk verstoren. Ook onze voertuigen staan zoveel mogelijk op de werf zelf geparkeerd, niet op de openbare weg.

Indien we toch uitzonderlijk de weg moeten versperren, proberen we dit zo kort mogelijk te doen en duidelijke, correcte signalisatie te voorzien, in overleg met de bevoegde diensten. We zorgen ervoor dat de buurt altijd gemakkelijk toegankelijk blijft voor de veiligheidsdiensten.

 

Communicatie

We kunnen helaas niet alle hinder voorkomen. Daarom engageren we ons om tijdig en duidelijk te communiceren over wat er wanneer gebeurt en welke invloed dat zal hebben op de buurt. We houden de omwonenden steeds rechtstreeks op de hoogte.

Onze communicatiestroom werkt in twee richtingen. Wat mensen als hinder ervaren, is vaak persoonlijk en specifiek per buurt. We nodigen de omwonenden daarom van bij het begin uit om ons op de hoogte te houden van wat leeft in hun woonwijk. Zo kunnen we frustraties voorkomen nog voor ze ontstaan, en houden we tijdens heel het bouwproces gericht rekening met de levenskwaliteit van de buurtbewoners.

 

Meerwaarde met minder hinder, samen met de buurt, onze bouwheren en overheden.

Doordat we zorgen voor stadsvernieuwing liggen onze grote bouwwerven vaak midden in de stad, waar veel mensen wonen.

Onze relatie met de buurt is dan ook heel belangrijk, we proberen goed te luisteren naar de zorgen van mensen en bij te sturen waar we kunnen.


Roxane, projectleider Democo

Heb je zelf een vraag over een Democo-werf in jouw buurt?