Democo Group opnieuw uitgeroepen tot een ‘Great Place To Work’

Democo Group is zonet opnieuw tot een Great Place To Work uitgeroepen. Ons bedrijf, gespecialiseerd in algemene aanneming, projectontwikkeling, bouwtechnieken en afwerking, is voor de tweede keer in zijn bestaan bekroond tot ‘Great Place to Work’. Dat is een titel die jaarlijks wordt uitgereikt door het internationale Great Place to Work Institute, in samenwerking met Vlerick Business School. Zij peilden naar de tevredenheid van de ruim 700 medewerkers. Democo Group behaalde met een score van 84% een grote onderscheiding. Die hebben we vooral te danken aan de familiale werksfeer, de grote jobtevredenheid, het stimuleren van innovatie en rechtvaardig management.

In tijden waarin heel wat werkende Belgen kampen met een gebrek aan motivatie en moeite hebben om werk en privé goed in balans te houden, is de titel van geweldige werkplek een mooie prestatie voor bedrijven. Het is dan ook het resultaat van stevige inspanningen, zowel vanuit het management als van elke afzonderlijke werknemer. De erkenning geeft Democo Group een extra troef in handen om goede medewerkers aan te trekken, wat vandaag geen evidentie is in de bouwsector.

Verder werken
De tevredenheidsmeting die het Great Place To Work Institute liet uitvoeren in samenwerking met Vlerick Business School, gaf de bevestiging dat het aangenaam werken is bij Democo Group. Punten waarop we bijzonder hoog scoren, zijn onder andere: persoonlijke job(inhoud), gastvrijheid, kameraadschap, integriteit, ondersteuning en eerlijkheid.

Hoewel Democo Group op alle vlakken hoog scoorde, is er nog ruimte is voor verbetering, bijvoorbeeld op het vlak van een vlottere samenwerking bij bepaalde opdrachten. Binnen de organisatie wordt daar volop werk van gemaakt.

“We zijn bijzonder trots op deze erkenning, die ons nu al een tweede keer te beurt valt, na een eerdere bekroning in 2020. Naar de buitenwereld toe is dit ook een mooie uitnodiging voor nieuwe talenten. Maar bovenal stellen deze bevragingen ons in staat om continu verder te werken aan het algemene welzijn en de betrokkenheid van medewerkers, en om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende uitdaging vindt in zijn of haar job. Dat is ook noodzakelijk om verder te kunnen groeien in een sector die volop in verandering is. Denk maar aan nieuwe technologieën en duurzamere technieken. Dankzij het vertrouwen en de wil om vooruit te gaan bij onze ruim 700 medewerkers, zijn we ervan overtuigd dat we dit succesvol kunnen blijven doen.” Ilse Claes, HR directeur Democo Group

Democo Group heeft alvast ambities om de beste werkgever in de sector te zijn. Het tweede Great Place to Work-label is alvast een stevige stap in die richting.