Een jaar van kwaliteit: meten is weten

In 2019 streefden we naar minder opleverpunten door de klemtoon te verleggen van nazorg naar voorzorg. Onze klanten zijn immers onze ambassadeurs. We leerden heel wat van hun feedback én van elkaar.

Net Promotor Score

Kwaliteit in de bouwsector betekent vooral meetbare kwaliteit: met de Net Promotor Score houden we vandaag de vinger nauwer aan de pols van onze dienstverlening. We zien dat we verwachtingen inlossen én soms zelfs overtreffen. Dat is wat Democo Group bedoelt met “meer dan kwaliteit”, één van onze waarden. Innovatieve tools en nieuwe manieren van werken zullen hier ook in 2020 bij helpen.

Feedback

Door kwaliteit te leveren in ons werk, in ons contact en onze relaties met klanten, slagen we er al decennia in bestaande klanten te behouden en nieuwe opportuniteiten aan te trekken. Dat succes is niet toevallig: het kan alleen door continu feedback te vragen en te luisteren naar wat er nodig is. Om dat te vertalen naar de werkvloer meten we de tevredenheid van klanten realiseren we verbeteringen op basis van feedback. De kwaliteitsbeleving staat centraal.

Bedankt aan al onze medewerkers, klanten en leveranciers voor hun steun en hun inzet. Met deze aanpak gaan we van tevreden klanten naar echte ambassadeurs & partners voor ons werk en onze bedrijven.