Met een beetje hulp van de ouders

Onroerend goed aankopen wordt hoe langer hoe meer een financieel avontuur dat nog maar moeilijk haalbaar is. Banken vragen een eigen inbreng van 20% en voor heel wat jonge starters is dat een serieus struikelblok. Maar met wat hulp van de ouders hoeft dat niet zo te zijn. Zij kunnen hun kroost op verschillende manieren een duwtje in de rug geven voor de aanschaf van vastgoed.

Handgift of bankgift

De meest voor de hand liggende piste is financiële steun. Die centen verhogen het eigen aandeel dat de kinderen kunnen inbrengen bij de aankoop van een woning. Dat is een voordeel bij het afsluiten van een hypothecaire lening. Voor de bank impliceert dit immers minder risico’s, waardoor ze betere leningsvoorwaarden kan bieden.
Zo’n financiële gift kan door het geld contant te schenken (handgift) of over te schrijven op de bankrekening (bankgift). Op een dergelijke transactie zijn geen schenkingsrechten verschuldigd.

Persoonlijke lening

Ligt schenken moeilijk omdat de ouders de andere kinderen niet willen verongelijken, dan kan een persoonlijke lening een oplossing bieden. Het kind betaalt het geleende bedrag op termijn terug. Ouders en kind hebben alle vrijheid in het bepalen van de startdatum van de terugbetaling, de periodiciteit van de terugbetaling en de omvang van de terugbetaling. Ook zo kunnen de ouders aan de behoeften van een zoon of dochter tegemoet komen. Voor de leningsvoorwaarden is er de keuze tussen een renteloze lening of een intrestvoet.
Beslissen de ouders gedurende de looptijd van de lening om het openstaande bedrag kwijt te schelden, dan wordt dit beschouwd als een schenking. Wanneer de ouders drie jaar na die kwijtschelding nog in leven zijn, hoeft het kind geen successierechten te betalen.

Schenking

Bij de twee voorgaande oplossingen hebben de ouders weinig of geen garanties over wat er met hun financiële steun gebeurt wanneer hun kind niet samenblijft bij zijn of haar partner. Ze kunnen enige zekerheid inbouwen door de schenking of lening te laten registreren. In dat geval betalen ze wel 3% registratierechten.
Nog verregaander is de schenking officieel te maken via een schenkingsakte. Zo kan bijvoorbeeld bepaald worden dat de schenking een eigen goed blijft van het kind en niet gemeen wordt bij een huwelijk of wettelijk samenwonen.
Een andere piste is het kind het huis in ongelijke delen te laten kopen. De partners worden dan eigenaar à rato van hun inbreng of betaalde deel.

Kies een woning met toekomst

Wanneer een jong koppel de financiële steun van familie maximaal wil benutten, kiest het voor vastgoed met toekomst. Een nieuwe woning of appartement die nog naar eigen smaak in te richten is, biedt de zekerheid dat ze voldoet aan de energie-eisen van vandaag en morgen.