Deholi mag zich voortaan een ‘inclusieve onderneming’ noemen

Inclusiviteit, het is meer dan een modewoord. Het is een term die niet weg te slaan valt in de huidige samenleving, en zo ook op de werkvloer. Werkplekarchitect Emino bekroonde recent onze firma Deholi met het label (en bijhorend certificaat) van ‘Inclusieve onderneming’.

Zo heeft Deholi voor één van haar medewerkers, een getalenteerde schrijnwerker met gehoorproblemen, aanpassingen op de werkvloer voorzien om de werkplek nog beter uit te rusten. Op basis van een audit en rondgang werd bepaald welke aanpassingen gewenst waren.

Deholi ging hiervoor een samenwerking aan met Emino, jobcoaching inzake duurzame inzetbaarheid van medewerkers met arbeidsbeperkingen. Als bewijs voor de geleverde inspanningen werd er een certificaat afgeleverd.

Deholi verzekert alzo diversiteit inzake tewerkstelling en zet in op een inclusief verlonings-, rekruterings- en opleidingsbeleid.