Nasza trójstronna wizja na rok 2023

Stara łacińska sentencja mówi, że wszystko, co potrójne, jest doskonałe: „Omne Trium Perfectum”. Mamy nadzieję, że w 2023 roku wraz z nową trójką przyjdzie dużo dobrego. W Grupie Democo już teraz wyznaczamy kierunek na rok 2023, opierając roczną wizję na trzech fundamentach: zrównoważony rozwój, współpraca i duma.

W stronę zintegrowanego zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest coraz bardziej rozbudowaną częścią naszej działalności biznesowej. Wszystkie nasze firmy opracowały wokół niego własny harmonogram i wizję. W 2023 roku będziemy kontynuować prace Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, aby odgrywać jeszcze aktywniejszą rolę w obrębie takich tematów, jak zrównoważone miasta, innowacje, infrastruktura i odpowiedzialna produkcja. Wyznaczamy realistyczne, ale ambitne cele w zakresie ochrony klimatu i uwzględniamy wskazówki inicjatywy Science Based Targets, aby zrobić wszystko, by je osiągnąć. Ponadto pracujemy w ramach naszej odpowiedzialności łańcuchowej w zakresie równości, szkoleń, warunków pracy i energii. W ten sposób zwiększamy naszą odpowiedzialność społeczną za naszą planetę i przyszłe pokolenia.

Współpraca

Z satysfakcją możemy spojrzeć wstecz na wiele wspaniałych projektów zrealizowanych w 2022 roku i już teraz spoglądamy w przyszłość z myślą o wielu nowych realizacjach i projektach, które zostaną oddane do użytku w 2023 roku. Kawałek po kawałku, każdy projekt jest wynikiem udanej współpracy: między wykonawcą a inwestorem, między deweloperem a miastem, między projektantem wnętrz a klientem końcowym, między technologiem a użytkownikiem – ale także pomiędzy ekspertami i pomiędzy wieloma firmami. Każdego dnia pracujemy z wieloma różnymi profilami, aby uzyskać wyniki, które w innym przypadku byłyby niemożliwe. W świecie, który wydaje się coraz bardziej złożony, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy współpracy między różnego rodzaju ekspertami, którzy razem rosną w siłę.

Duma z pracowników

Jesteśmy dumni z naszych pracowników i chcielibyśmy podziękować wszystkim za kolejny dobry rok z dużą ilością zrealizowanych projektów. Nasi ludzie są naszą siłą: każdego dnia tworzymy nowe możliwości oraz pomysłowe i przemyślane rozwiązania. W obrębie jednej grupy firm dostrzegają możliwości i widzą szanse dla siebie nawzajem. Dzięki temu możemy kontynuować inwestycje i wzrost, nawet w trudnych warunkach panujących na rynku.

Serdecznie dziękujemy naszym pracownikom, partnerom, dostawcom i klientom. Czekamy na dalszą wspaniałą współpracę w 2023 roku i życzymy wszystkim powodzenia, potrójnego powodzenia!