Oude RTT-gebouw omgevormd tot nieuw stadsdeel

Enkele jaren geleden kochten Projectontwikkelaars DMI Vastgoed en Group MC de voormalige RTT-site in de Paardsdemerstraat te Hasselt van eigenaar Proximus. Vandaag krijgt deze site een totale herbestemming. De plannen voorzien in 54 woongelegenheden, 37 assistentiewoningen, 30 studentenkamers en 1.000m² commerciële ruimte voor horeca en handel.

Ambitieus (renovatie-)project geeft nieuwe invulling aan stadsdeel

Opmerkelijk in de plannen is het behoud van het oorspronkelijke gebouw in de Paardsdemerstraat. Volgens de plannen van a2o wordt het gebouw gerenoveerd en in al zijn grandeur mee opgenomen in het nieuwe stadsdeel.

Het bouwdeel langs de Bonnefantenstraat zal afgebroken worden om zo plaats te maken voor een nieuwbouw die ruimte laat voor de introductie van een nieuwe doorsteek. Deze geeft ruimte voor de creatie van een groene connectie die zich zowel in het maaiveld als op de nieuwe gebouwgevels manifesteert. Dit via binnentuinen en begroeide betonnen luifels die van inpandige terrassen volwaardige groenruimtes maken. Deze groene gevel is een concept van grassoorten en heesters, die afwisselend en gegroepeerd in grote lengtes de vorm van het gebouw volgen en versterken. 

Stadsontwikkelingsproject met nieuwe doorsteek

Schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput (CD&V): “We gingen in intensief overleg met de architect en de nieuwe eigenaars om zo tot een project te komen dat ook een grote stedenbouwkundige meerwaarde kan betekenen voor ons centrum, gezien de grote oppervlakte en ligging. We drongen aan om te kiezen voor wonen en niet teveel winkelruimte te voorzien.

Binnen de invulling ‘wonen’ vroegen we rekening te houden met bepaalde noden: het is voor de stad van belang dat verschillende leeftijden en doelgroepen hier hun plaats kunnen vinden en er niet één groot seniorencentrum van te maken. De mix aan woonvormen (en toch in aparte woonblokken gescheiden) zorgt voor een grote diversiteit. En net daar heeft ons centrum nood aan. Studentenkamers, kleinere startersflats, enkele penthouses en een beperkt aantal serviceflats. Voor ieder wat wils dus.

Voorts is het voor de stad een pluspunt dat men niet kiest voor afbraak, maar wel voor een originele en architecturale herbestemming. Daarnaast vroegen we de ontwikkelaars om een doorsteek te realiseren van het Molenpoortplein naar de Bonnefantenstraat en het nieuwe Z33 en de Begijnhoftuin. En dit liefst met kwaliteitsvol groen. Zo creëren we een nieuwe en verrassende passage voor de toerist, shopper en bewoners. Leuk weetje: deze nieuwe openbare weg zal pal over de vroegere (ingebuisde) Demer lopen. Dit project kan dus een nieuwe dynamiek betekenen voor dit stadsdeel.

De bouwwerken worden uitgevoerd door Democo.

PeriodeBedrijfBekijk ons nieuws