Denktank FAAST buigt zich met haar partners over economische veerkracht van bestaand gebouw

Twee dagen lang organiseerde denktank FAAST een workshop over economische veerkracht voor zijn partners. CFE, ATENOR, Democo, Nelson group, A2M, Mabax, Moreno architecture, AG Real Estate en Knauf bundelden hun technische knowhow en creativiteit in een concreet architectuurproject met bijbehorend businessplan. Het resultaat is net zo interessant als het ontstaansproces van het project zelf. Het 'kleine verdrag over de economische veerkracht' toont namelijk aan hoe sterk interdisciplinaire samenwerking is.

COVID-19, klimaatopwarming, sociale ongelijkheden, migratiestromen, uitputting van hulpbronnen … Dat alles maakt dat we de zogenaamd onwrikbare grondslagen moeten herbekijken en de duurzaamheid van onze kostbare bezittingen in twijfel moeten trekken. Ook in ons dagelijkse leven, onze levensstijl en onze gebouwen. 'Gewoon' duurzaam volstaat vandaag niet meer. Als spelers in de bouwsector moeten we ons voorbereiden op de vele veranderingen die ons te wachten staan.

Hoe moeten we gebouwen ontwerpen en bouwen die mee kunnen evolueren en rekening houden met deze verschuivingen? Hoe kunnen we bouw- en/of renovatieprojecten uitwerken die bestand zijn tegen dergelijke onzekerheden, zodat ze op lange termijn economisch levensvatbaar zijn?

Twee aparte werkgroepen moesten hun definitie van een economisch veerkrachtig project voor een bestaand gebouw uitwerken en op papier zetten. Ze bestudeerden hoe een echt project het hoofd kan bieden aan onverwachte, maar realistische gebeurtenissen. Die activiteiten en architecturale transformaties zetten ze vervolgens om in financiële taal.

In de loop van de dag werd hun project blootgesteld aan verschillende mogelijke gebeurtenissen die hun initiële plannen dwarsboomden. Samen kwamen ze tot het besef dat het niet zo gemakkelijk is om hierop te anticiperen en een eerste – op zijn minst gedeeltelijk – antwoord voor te stellen.

Het resultaat? Een 'klein verdrag over economische veerkracht' en de visuele samenvatting hiervan. Een bijzonder rijk, interdisciplinair werk dat de kennis en ervaring van grote spelers uit de bouwsector bundelt.