Democo werkt appartement af op 7,5 dagen

LEAN experiment op Gentse Rabotsite toont aan dat doorlooptijd korter kan

Op maandag 13 augustus gaf Democo het startschot voor een opmerkelijk LEAN-experiment. Het doel: de doorlooptijd voor de afwerking van een appartement terugdringen van 30 naar 9 dagen. Het projectteam en de onderaannemers overtroffen de stoutste verwachting en klokten af op 7,5 dagen en dat zonder aan kwaliteit in te boeten. Het geheim achter dit succesvolle experiment: een doorgedreven voorbereiding en overleg. 

Het experiment op de Rabotsite – waar WoninGent de bestaande woontorens vervangt door aantrekkelijke nieuwbouwappartementen – kadert in het LEAN werken binnen Democo. Met dit continue verbeterproces stelt de aannemer zich tot doel de klantwaarde zo groot mogelijk te maken door tijdverspilling te vermijden. Voor de werf Rabot (fase 1a) slaagde Democo er samen met zijn onderaannemers al in de gangbare doorlooptijd voor de afwerking van een appartement terug te dringen van 40 naar 30 dagen. De 131 appartementen werden zo op 160 werkdagen afgewerkt.

Recordpoging

Maar gedreven door het devies ‘alles kan beter’ ging het projectteam de uitdaging aan om in een experiment de doorlooptijd nog verder terug te dringen. “Tijdens het project maten we samen met onze partners in de zogenaamde multi moment opname hoeveel tijd er gespendeerd werd aan klantwaarde en hoeveel aan nevenactiviteiten – verspilling in lean-termen. Op basis van die resultaten gingen we na hoe we verspilling maximaal konden reduceren en belangrijker nog uit het kritieke pad van de productie konden halen. Die oefening bracht de uitdaging naar boven om een appartement in minder dan 10 dagen af te werken. Tijdens de gezamenlijke planningsdag bleek 8,5 dagen realistisch te zijn,” vertelt William Vander Bracht, LEAN-manager bij Democo.

Het experiment zelf startte op maandag 13 augustus. “Tijdens het werk gaven de partners aan dat ze deze doorlooptijd nog eens met 24 uur konden inkorten. Woensdagavond legden de aannemers de laatste hand aan het appartement en donderdagvoormiddag kreeg het nog een grondige poetsbeurt. Daarna kon de klok afgeklopt worden op een doorlooptijd van 7,5 dagen. Het geheim achter deze korte termijn is verregaand overleg tussen alle partijen,” geeft William Vander Bracht nog mee.

Geen kwaliteitsverlies

Democo gaat er prat op dat de kortere afwerktermijn geen invloed heeft op de kwaliteit van het geleverde werk. “We hebben de arbeidstijd immers niet teruggeschroefd, maar wel de tijd voor handelingen die geen klantwaarde opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het transport van het materiaal naar de werf. Zeker voor dit experiment hebben we er via de gedetailleerde voorbereiding voor gezorgd dat alle materialen tijdig aanwezig en efficiënt beschikbaar waren. Bovendien hebben we de planning zo opgesteld dat meerdere aannemers gelijktijdig in het appartement konden werken zonder elkaar te hinderen. Daartoe deelden we het appartement in meerdere werkzones op. Voor iedere zone werd een planning tot op het kwartier opgemaakt. We merkten ook dat de aannemers door gelijktijdig te werken ook meer rekening hielden met elkaars werk,” verduidelijkt algemeen directeur Frederik Bijnens.

Nuttige lessen

Het geslaagde experiment betekent niet dat Democo nu ieder appartement op 7,5 dagen zal opleveren. “Voor het experiment was er continue opvolging en controle op de werkzaamheden. Dat is in de praktijk niet mogelijk. We hebben wel zinvolle lessen geleerd om de manier van LEAN samenwerken te optimaliseren en zo de afwerktermijn toch nog gevoelig in te korten,” besluit William Vander Bracht.