Mede-eigenaars moeten syndicus registreren

De mede-eigenaars in een appartementsgebouw moeten de syndicus van hun gebouw vanaf 1 april verplicht registreren. De overheid voert die maatregel in om meer transparantie te brengen.

Concreet moet de vereniging van mede-eigenaars de syndicus registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij de FOD Economie. Op die manier is de syndicus – en zijn contactgegevens – voor iedereen kenbaar. De syndicus staat in voor het beheer van de mede-eigendom in een appartementsgebouw. Maar in de praktijk weten veel bewoners – hoofdzakelijk huurders – niet eens van het bestaan van de syndicus af.

Duidelijkheid over taken en kosten

De maatregel kadert in een aanpassing van de wet op de mede-eigendom. De nieuwe regelgeving moet meer duidelijkheid brengen over de verdeling van de taken en de kosten van de syndicus. De mede-eigenaars hebben na het intreden van de nieuwe regel één jaar de tijd om de inschrijving in orde te brengen (tot 31 maart 2018). Een inschrijving kost 85,50 euro.