Provincie Oost-Vlaanderen kiest voor Democo Group

 

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft ver gevorderde plannen voor een nieuw provinciehuis. Voor het ontwerp en de bouw ervan zal het provinciebestuur samenwerken met het consortium THV Leopold, een samenwerkingsverband tussen DMI Vastgoed, Democo en Matexi. Het nieuwe provinciehuis krijgt vanaf 2021 een plaats binnen de Leopoldskazerne aan het Gentse Citaldelpark.

De deputatie van Oost-Vlaanderen wees de opdracht eind januari toe aan het consortium na een wedstrijdtraject van ruim 2 jaar. “We zijn verheugd met deze keuze van de deputatie,” zeggen Philip Demot en Pieter Vanhout. “Het is de kroon op het werk na twee jaar bestuderen en hard zoeken naar de best mogelijke herbestemming van de Leopoldskazerne. Het ontwerpproces verliep in nauw overleg met de Provincie en de bevoegde stadsdiensten en dat met het grootst mogelijke respect voor dit Gentse erfgoed. De Leopolskazerne blijft in ons verhaal niet meer het gesloten massieve gebouw, maar transformeert tot een levendige stadsbuurt, waar wonen, werken en ontmoeting centraal staan. De Leopoldskazerne behoudt hierin haar identiteit. Naast het provinciehuis integreren we in de kazerne ook nog het kunstonderwijs HISK, kantoren voor Defensie, een hotel, kinderopvang en verschillende woontypologieën. De functies strekken zich uit rond het Paradeplein, dat we zullen herinrichten tot een groen buurtpark.”

Sterk team

Voor het ontwerp omringde THV Leopold zich met Sergison Bates (Londen), 360architecten, B2Ai, erfgoedspecialist Maarten Dobbelaere en Delva Landscape Architects. Daarnaast namen we Ingenium, 3E en Procos op in het team en deden we een beroep op nog diverse andere deskundigen.

Duurzaamheid op wijkniveau

Toekomstgerichtheid, duurzaamheid en flexibiliteit stonden centraal in het ontwerpproces. Het concept gaat veel verder dan de opgelegde duurzaamheidseisen voor de verschillende gebouwen. De visie van THV Leopold kijkt naar duurzaamheid op wijkniveau. Dat vertaalt zich in maatregelen op het vlak van integraal waterbeheer, energie, mobiliteit, afvalstromenbeheer,… tot bijvoorbeeld het groenbestand, de erfgoedvisie en een doorgedreven participatie met het provinciebestuur.