Verbinden en versterken: Valued by Democo Group

Met de feestdagen in het verschiet en de dagen die kouder worden, denken we ook aan de mensen die het met minder moeten doen. Mensen in armoede, met minder middelen en kansen. Bij Democo Group zetten we ons naast onze activiteiten ook in voor mens, maatschappij en milieu via ons programma “Valued by Democo Group”, waarmee we goede doelen en liefdadigheidsprojecten structureel ondersteunen.

Onze focus ligt op het creëren van waarde voor mens en maatschappij, met een duurzame mentaliteit rond grondstoffen, ecosystemen en gemeenschappen. Dat doen we natuurlijk via onze hoofdactiviteiten, maar ook daarbuiten. Zo ondersteunen we initiatieven tegen armoede. We geloven in het versterken van de verbondenheid en sociale cohesie in onze steden via culturele initiatieven. En we dragen bij aan sportinitiatieven en acties tegen ziektes, omdat ieders gezondheid en veiligheid het allerbelangrijkste is. Als groep van bedrijven hebben we immers niet alleen een verantwoordelijkheid naar onze medewerkers en hun families, maar ook naar de bredere maatschappij.

We hebben een enorme waardering voor het fantastische werk dat heel wat grote en kleinere organisaties doen voor een betere wereld. In lijn met onze missie “Allen experts, samen sterker” verlenen we daarom steun aan organisaties en goede doelen die zich rechtstreeks inzetten voor mens, maatschappij en planeet. Met 'Valued by Democo Group' stroomlijnen we onze inspanningen en versterken we onze impact in de samenleving. Daarom ondersteunen we geselecteerde organisaties langdurig met diensten, inspanningen of middelen. Op onze website hebben we een speciale Engagementspagina waar organisaties steun of partnerschap kunnen aanvragen.

Dit eindejaar willen we expliciet onze waardering uitspreken voor iedereen die bijdraagt aan deze waardevolle initiatieven. Aan de organisaties zelf, aan onze werknemers die zich mee engageren, aan onze klanten & partners die zelf ook allerlei initiatieven ondersteunen. Samen bouwen we aan waarde. Het is dankzij ieders inspanningen dat we oprecht kunnen zeggen: you are Valued by Democo Group!

Great holidays from all the great people at a great place to work!