De stand van zaken om onze CO²-uitstoot te verminderen

Bij Democo spannen we ons stevig in om onze ecologische voetafdruk te verminderen. Dat vinden we niet alleen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid maar past in onze filosofie om een onderneming te zijn die een voorbeeld stelt voor de sector. Onze doelstelling is namelijk om onze CO2-uitstoot met 16% te verlagen ten opzichte van 2019. Als einddatum hebben we het jaar 2025 gekozen. Vandaag bekijken we hoe we het er momenteel vanaf brengen.

Onze grootste verbruikers qua emissies (scope 1 en 2) zijn diesel-wagens, mazoutgeneratoren en het algemene elektriciteitsgebruik. We willen onze CO²-uitstoot drastisch verminderen door welgekozen energiebesparende maatregelen te introduceren, onze werven te elektrificeren, zelf groene stroom te produceren en een mobiliteitsplan te implementeren.

Hoe we het ervan af brengen? Wel, in 2022 werden er vier werven real-time opgevolgd via het meetsysteem van Bright. Dat gaf ons veel duidelijkheid en inzicht over sluimerende verbruikers. Het viel ons op dat sommige werven in het weekend evenveel verbruiken als door de week. En ’s nachts konden we een verbruik meten van ongeveer 70% van het elektriciteitsverbruik overdag. Onze oplossing? Strategische timers installeren om dit sluimerverbruik terug te dringen. Een slimme ingreep die ons hopelijk flink wat elektriciteit zal doen uitsparen.

Omdat de monitoring een handig instrument is om kennis te verwerven en op basis daarvan concrete oplossingen te formuleren, zullen we op drie extra werven het energieverbruik gaan monitoren.

Maar ook op vlak van elektrificatie zitten we niet stil. Afgelopen jaar hebben we op drie werven een werfbatterij geïnstalleerd, om stroomgroepen te vervangen. Ook op deze manier verminderen we onze CO² uitstoot.

Eén van de krachtlijnen in onze strategie om onze CO²-uitstoot te verminderen is het zélf produceren van groene stroom. Ook op dat vlak is er vooruitgang. De zonnepanelen voor op ons hoofdkantoor in Hasselt zijn besteld en zullen begin maart geïnstalleerd worden. En ook op vlak van het mobiliteitsplan is er vooruitgang. De eerste laadpalen zijn reeds geïnstalleerd om de elektrificatie van onze bedrijfsvoertuigen te ondersteunen.

Door de combinatie van deze maatregelen zetten we in op de terugdringing van onze CO²-uitstoot en dragen we bij aan een gezondere leefomgeving voor iedereen.

Wie graag het CO²-voortgangsverslag erop naleest, kan daarvoor hier terecht.