Burgemeester Dedecker en minister Peeters zetten eerste spadesteek van nieuw Casino Middelkerke

Met een symbolische eerste spadesteek hebben burgemeester Jean-Marie Dedecker en Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters zaterdag het officiële startschot gegeven van de werken aan het nieuwe Casino van Middelkerke. Ze deden dit samen met bouwheer Debuild BV en aannemers Furnibo en Democo. Als alles volgens plan verloopt, kan het Casino eind volgend jaar al de deuren openen.

In januari zijn de eerste voorbereidende werken gestart op de dijk van Middelkerke. Na het beveiligen van de werf en het optrekken van een veiligheidsduin, gaan nu de eerste werffases van start. De werken worden uitgevoerd door TM Casino Furnibo-Democo, een samenwerking tussen aannemersbedrijven Furnibo uit Veurne en Democo.

“Op dit moment bereiden we het uitgraven van de bouwput voor en voeren we de beschoeiingswerken uit”, zegt Frederik Bijnens, algemeen directeur van Democo. “Onder het project komt ook een ondergrondse garage, wat toch de nodige diepte vereist. Gelukkig plaatsen we die beschoeiing met een speciale techniek - ‘Cutter soilmixing’ -, waarbij we in één beweging de bouwput omzomen met een betonwand die we maken met een mengsel van grond, water en cement. Zo beperken we de overlast drastisch, want we hoeven geen damplaten in de grond te trillen en we hergebruiken meteen de uitgegraven grond.”

Voorkomen, beheersen en bijsturen

Het is overigens niet de eerste keer dat Furnibo en Democo de handen in elkaar slaan. “We werken al enkele jaren samen en onze bouwprojecten zijn steeds een succes gebleken. Dat zal nu niet anders zijn”, zegt Steven Maeyaert, CEO van Furnibo. “Een grote focus van ons is om een buurt ook steeds zoveel mogelijk van overlast te besparen. Daarom hebben we ook nu een uitgebreid ‘minder hinder’-plan voorzien.”

Zo zullen de aannemers bijvoorbeeld nieuwere, stillere machines inzetten en passen ze waar mogelijk geluidsarme technieken toe. “Om de rust in de buurt te respecteren, werken we ook zoveel mogelijk tijdens de week en met vaste uren”, aldus nog Frederik Bijnens. “Daarnaast hechten we ook veel aandacht aan het proper houden van de omgeving, vlotte mobiliteit, veiligheid en goede communicatie met de buurt. Bouwen zonder lawaai of enige overlast is niet mogelijk, maar we kunnen er wel alles aan doen om die sterk te beperken.”

Kustbescherming

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters keek zaterdag alvast goedkeurend naar de start van de werken. Samen met het gemeentebestuur en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zorgden haar diensten voor een plan om het nieuwe Casino voldoende te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. “Net zoals in andere kustgemeenten moeten we ook in Middelkerke maatregelen nemen om de kustlijn te beschermen”, aldus minister Peeters. “Concreet hebben we in de residentiële zones voor een groene grasdijk gekozen, in de centrumzones bouwen we een golfdempende uitbouw. Dat is een bredere, lager gelegen wandeldijk die bestaat uit twee keermuren. Daartussen ligt een extra wandelpromenade. Ter hoogte van het Casino, dat vooruit springt ten opzichte van de kust, wordt deze golfdempende uitbouw nu doorgetrokken. Op die manier trekken we de wandelpromenade door tussen het casino en het strand én realiseren we een extra bescherming voor het casino.”

‘Vliegwiel’ voor toekomst Middelkerke

Burgemeester Jean-Marie Dedecker kijkt alvast uit naar de opening van het Casino. “Ik heb er alle vertrouwen in dat ik hier einde december 2023 van ‘lintjeknip’ kan doen. Het nieuwe casino wordt zoveel meer dan een mooi gebouw. Ik ben ervan overtuigd dat het als een ‘vliegwiel’ onze lokale handel, onze toeristische uitstraling en onze belevingswaarde voor inwoners en tweedeverblijvers zal aanzwengelen. Dankzij het casino en andere sleutelprojecten, zoals de zeedijk in Westende, wordt Middelkerke echt ‘next level’.”