Raport ESG

Nasze polityki dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego

Niniejszy raport ESG podsumowuje wybory Grupy Democo odnośnie polityk i wdrażanych do tej pory norm w obszarach lokalnego otoczenia i środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego. Celem jest przyjrzenie się temu, gdzie jesteśmy obecnie i położenie solidnych fundamentów pod nasze przyszłe działania. Innymi słowy, jest to jednocześnie refleksja nad poczynionymi wysiłkami, jak i kamień milowy naszych ambicji na nadchodzące lata.

Stworzyliśmy tę strategię ESG dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy naszych pracowników, menedżerów, członków zarządu i partnerów zewnętrznych. Szczerze im za to dziękuję, nie tylko dlatego, że ludzie są siłą napędową sukcesu naszej firmy, lecz także dlatego, że na nich skupiają się działania ESG. Po prawdzie to oni są powodem, dla którego pragniemy należeć do przyszłego pokolenia firm ze zrównoważonym nastawieniem, nakierowanym na ekosystemy, społeczności i zasoby. Chodzi o wzięcie odpowiedzialności za naszych pracowników, ich rodziny, naszych dostawców i klientów, nasze społeczności i przyszłe pokolenia.

Niniejszy dokument to przewodnik po naszych politykach, zasadach i normach w kontekście naszych wartości etycznych i perspektyw. Biorąc pod uwagę fakt, że nasza grupa składa się z siedmiu firm i zatrudnia 800 pracowników, w tym dokumencie możemy jedynie podsumować nasze cele i opinie. Jeśli jednak będzie to konieczne, czytelnik znajdzie w nim odniesienia do bardziej szczegółowych dokumentów, kontaktów lub źródeł wewnętrznych. Raport skonstruowany jest w oparciu o znany trzyfilarowy schemat: Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.

Część poświęcona środowisku omawia nasze poglądy na zrównoważone podejście, jak monitorujemy i ograniczamy nasz wpływ środowiskowy oraz jakie określiliśmy etyczne i ekonomiczne pryncypia, by te założenia realizować. Będąc jednym z głównych graczy belgijskiego sektora budowlanego, staramy się przyjąć jasną rolę lidera, zmniejszając nasz ślad węglowy oraz pomagając klientom i partnerom w osiągnięciu tych samych celów.

W części na temat społeczeństwa omawiamy nasze poglądy, misję i wartości oraz przekładamy je na odpowiedzialne i szczere polityki dla naszych pracowników, klientów i partnerów z łańcucha dostaw. Bezpieczeństwo, szacunek i zaangażowanie to kluczowe czynniki tworzenia środowiska, w którym nasi ludzie mogą w pełni realizować swój potencjał. Wiąże się to z naszą ambicją, by być najlepszym pracodawcą w branży budowlanej.

W dziale omawiającym ład korporacyjny podsumowujemy naszą politykę i strukturę ładu korporacyjnego, nasze polityki HR i rozmaite aspekty związane z zachowywaniem zgodności i przejrzystością. Są to ramy, w których możemy w sposób zrównoważony konfigurować i kontrolować istniejące elementy, by osiągnąć nasze korporacyjne normy w perspektywie długoterminowej i nadal dążyć do wyższych celów.

Jak już wspomniano, ten pierwszy raport ESG podsumowuje naszą obecną politykę dotyczącą tych zagadnień, lecz przede wszystkim stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwoju. Wiele osób w Grupie Democo stale pracuje w zmieniającym się społeczeństwie, by wciąż się doskonalić i każdego dnia podnosić poprzeczkę jeszcze wyżej. Mam szczerą nadzieję, że niniejszy raport jeszcze bardziej ich zachęci i wzmocni w tych działaniach.