Voordelen

Energie-efficiëntie

39% van de koolstofemissie wereldwijd is vandaag afkomstig van gebouwen. Het gebouwenpark van bedrijven heeft dan ook een enorme impact op hun CO₂-voetafdruk en duurzaamheidsscore. Deholi zet daarom in op high-performance interieurs die zo weinig mogelijk verbruiken en verspillen.

Van geoptimaliseerd ontwerp tot de keuze van circulaire of gerecycleerde materialen, de toegepaste technieken en slimme klimaatsystemen: wij gidsen u door de opties die leiden tot hogere energie-efficiëntie, lagere operationele kosten en een gedragen duurzaam imago bij zowel uw partners als werknemers.

 

Binnenmilieu

Factoren als luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid hebben een grote impact op de gezondheid en het welzijn van de bewoners of bezoekers van een ruimte. Samen vormen die factoren het binnenmilieu.

Onderzoek toont aan dat het binnenmilieu bij mensen thuis vaak ongezonder is dan de omgeving buiten, aangezien ze een combinatie is van de vervuilende stoffen van zowel binnen als buiten. Een ongezond binnenmilieu kan dan weer gezondheidsklachten, vermoeidheid en hoofdpijn veroorzaken.

Als professionele interieurbouwer gaan we hier proactief mee om: de gebruikte materialen (chemische vs natuurlijke), bouwtechnische aspecten (isolatie, ventilatie, uitvoeringskwaliteit) en ontwerpkwaliteit (stimuleren van beweging, natuurlijke verlichting) dragen bij tot een gezond binnenmilieu.

 

Materialen

De selectie van materialen voor een interieurproject heeft een grote ecologische impact, zowel op vlak van vervuilende emissies bij de productie ervan als het verbruiken van natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen. Gelukkig bestaan er vandaag voor alle grote vervuilers duurzame alternatieven die niet in moeten boeten aan schoonheid of kwaliteit.

Zo werken we bij Deholi bijvoorbeeld enkel met 100% gecertificeerde houtsoorten uit duurzaam bosbeheer (FSC). Ook voor andere materialen staan we onze klanten bij met advies rond duurzame alternatieven: natuurlijk hernieuwbare materialen (wol, kurk, jutte, bamboo…), gerecycleerde materialen (gerecycleerd staal, PET-vilt, materialen uit agro-afval…) of hergebruikte materialen.

 

Verantwoordelijkheid

Deholi Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Met het VCDO helpt VOKA ondernemingen om duurzaam ondernemen te verankeren in hun DNA. Het traject helpt Deholi een actieplan te implementeren met duurzame doelen op economisch, sociologisch en ecologisch vlak.

Het charter heeft internationale wortels: het is gebaseerd op de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ciril werkt aan de volgende aspecten, als kompas voor een toekomstgericht en duurzaam bedrijfsbeleid:

  • Duurzaam ondernemen proactief integreren in ons bedrijfsbeleid
  • Doelstellingen en concrete acties formuleren in lijn met de door de VN geformuleerde SDG’s
  • Rapporteren over de geboekte resultaten aan een evaluatiecommissie
  • Extern communiceren over onze uitgevoerde acties

Op 15 september 2023 ontving Deholi het Deelnemer-label van VDCO.

 

CO₂-prestatieladder

Binnen onze bedrijfsvoering staat de vermindering van onze CO₂-uitstoot centraal. Om deze voetafdruk doelgericht te kunnen verlagen, moeten we een duidelijk en volledig beeld hebben van onze uitstoot tijdens ons volledige productieproces.

We brengen momenteel onze voetafdruk in kaart zodat we deel kunnen nemen aan de CO₂-prestatieladder om onze uitstoot doelgericht te reduceren voor de volledige bedrijfsketen. Nieuwe investeringen plannen we intussen in functie van rationeel energieverbruik, waarbij we streven naar maximale energiebesparing en nieuwe, duurzame energiebronnen.

 

Machinepark

Met een state-of-the-art machinepark in ons 40.000 m2 groot atelier is het voor Deholi een prioriteit om voortdurend te blijven investeren. De veiligheid, materiaal-efficiëntie en het energieverbruik hangen hier in belangrijke mate mee samen.

Niet alleen in de keuze van materialen, maar ook in de verwerking ervan gaan we steeds op zoek naar nieuwe kansen om onze ecologische impact en die van onze klanten verder te verkleinen.

In onze nieuwe ateliers werken we met geavanceerde machines, die zuiniger zijn in zowel energieverbruik als in de verwerking van materialen. Zo slagen we erin om zo weinig mogelijk afval te produceren tijdens onze productiefase én via warmterecuperatie van de machines onze ateliers te verwarmen.

 

Duurzaam vervoer

Bij het bouwen van interieurs komt ook de verplaatsing van heel wat materialen en mensen kijken. Ook hier proberen we zo goed mogelijk mee om te gaan.

We geven de voorkeur aan lokale producenten en verkiezen materialen met lagere emissies. Ook onze activiteiten zelf beperken we tot binnen een bepaalde afstand van onze ateliers: zo vermijden we onnodige verplaatsingen van materialen en mensen.

Voor het woon-werkverkeer geven onze werknemers de voorkeur aan fiets of openbaar vervoer. Voor verdere verplaatsingen stappen we over naar een volledig elektrisch wagenpark: nieuwe voertuigen zullen 100% elektrisch zijn.

 

Klaar voor een interieur op maat van de toekomst?

Circulariteit

Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen is een duurzaam weerwoord op het traditionele, lineaire bouwproces: de ambitie om zoveel mogelijk te recycleren en te recupereren binnen de bouwcyclus – zowel bij opbouw als bij afbraak.

De principes van circulair bouwen bieden richtlijn om de belangen van mens, natuur en economie hand in hand te ontwikkelen en te verbeteren. Een circulaire benadering van bouwen heeft betrekking op beslissingen doorheen het volledige levenstraject van een gebouw, van bij het ontwerp tot de afbraak – en van buitenschil tot interieur.

Deholi draagt bij tot de circulaire principes bij zowel het bouwen van totaalinterieurs als binnen onze tak van particuliere totaalrenovaties.

 

Productie

We denken van bij het begin van een project na over de toekomstige invulling van een ruimte en alle componenten waaruit ze bestaat. Met een blik op de toekomst denken we bewust na over de keuze van materialen, de manier waarop ze opgebouwd en gemonteerd worden en hun verwerking binnen het bouwproces.

We ontwerpen en bouwen flexibel, zodat onze interieurs verschillende mogelijkheden bieden en mee kunnen bewegen met de tijd. Ook gebruiken we kwalitatieve, duurzame materialen en zorgen we ervoor dat er tijdens het bouwproces rekening wordt gehouden met demonteerbaarheid van constructies in de toekomst. We bouwen aan meerwaarde voor vandaag én morgen.

 

Gebruiksfase

We bouwen duurzame interieurs die energie-efficiënt zijn en tijdens hun leven een minimale impact hebben op de planeet. Ook zorgen we ervoor dat onze ontwerpen en technieken onderhoud, herstel en renovatie toegankelijk maken en zo de levensduur aanzienlijk verlengen.

Een duurzaam interieur eindigt niet wanneer het wordt opgeleverd. Onderhoud en herstel hebben een grote invloed op de levensduur. Binnen Democo Group bieden we daarom ook de service aan om ook na oplevering consistent te blijven onderhouden. Ook zetten we in op kwalitatieve renovaties wanneer nodig om met nieuwe, duurzame materialen de gebruiksfase te “resetten”, nieuwe normen te behalen en gebouwen in ere te herstellen.

 

End-of-life

Wanneer herstel of renovatie niet langer mogelijk is, kunnen materialen na afbraak vaak wel nog hergebruikt worden voor nieuwe projecten of gerecycleerd worden tot nieuwe materialen die opnieuw in de cyclus komen.

Wij sorteren en selecteren bij afbraak van interieurs materialen en voorzieningen die volledig of gedeeltelijk bruikbaar zijn voor herbestemming. De materialen die worden bewaard, slaan we op en maken we traceerbaar – zodat ze nadien gevonden en gebruikt kunnen worden voor nieuwe projecten. Ook zetten we zelf in op verschillende vormen van recyclage (van upcycling tot remanufacturing) zodat zo veel mogelijk materialen in verschillende vormen een nieuw leven kunnen krijgen.

 

Nood aan een duurzame visie voor uw interieur?