Voordelen

Voorkomen van impact

Schade, vernieling of diefstal heeft ook altijd een duurzaamheidsimpact: er moeten immers materialen hersteld of vervangen worden. AEW Security is gespecialiseerd in het voorkomen hiervan.

Beveiliging gaat niet alleen over inbraakpreventie, maar ook over brandpreventie, ongevallenpreventie en de veiligheid en het welzijn van werknemers. Een brand heeft natuurlijk een enorme milieu-impact, maar ook andere vormen van preventie hebben een duurzaamheidsaspect. Dankzij snelle, realtime detectie van risico’s die meteen worden doorgespeeld naar de juiste personen kan u zich heel wat schade besparen. Met materiaal van topkwaliteit geïnstalleerd door professionals komt u niet voor verrassingen te staan.

 

Integrale duurzaamheid

Beveiliging is veelal een absolute noodzaak voor de integriteit van een onderneming of een project. Duurzaamheid staat hierbij niet altijd bovenaan de agenda. Toch zijn er ook hier aspecten die mee kunnen wegen in de duurzaamheid van een onderneming.

Bij AEW Security monitoren we de duurzaamheidsimpact van onze materialen en diensten. Niet alleen in onze eigen bedrijfsvoering, maar ook bij onze toeleveranciers. Daarnaast adviseren we onze klanten rond de meest energie-efficiënte beveiligingsoplossingen. Onze camera’s, sensoren en andere beveiligingsmaterialen zijn steeds state-of-the-art, met een zeer laag elektrisch verbruik. Voor tijdelijke beveiliging zoals bij werven worden zoveel mogelijk materialen hergebruikt van werf tot werf en zorgvuldig onderhouden om de levensduur te verlengen.

 

Verantwoordelijkheid

CO₂-prestatieladder

Niet alleen voor onze klanten, maar ook binnen onze eigen bedrijfsvoering staat de vermindering van onze CO₂-uitstoot centraal. Om deze voetafdruk doelgericht te kunnen verlagen, moeten we een duidelijk en volledig beeld hebben van onze uitstoot tijdens ons volledige productieproces.

We brengen momenteel onze voetafdruk in kaart zodat we deel kunnen nemen aan de CO₂-prestatieladder om onze uitstoot doelgericht te reduceren voor de volledige bedrijfsketen. Nieuwe investeringen plannen we intussen in functie van rationeel energieverbruik, waarbij we streven naar maximale energiebesparing en nieuwe, duurzame energiebronnen.

 

Participatie

We zijn ervan overtuigd dat we als grote speler binnen de bouwsector een positief verschil kunnen maken. Als onderdeel van Democo Group zijn we uitstekend geplaatst om te zoeken naar extra duurzaamheidskansen binnen de bouwketen. We zetten in op onderzoek en evaluatie, en zetten die kennis in om ook andere spelers te inspireren.

Samen kunnen we sneller groeien dan alleen. We leren zelf ook graag bij van onze collega-bedrijven en nemen deel aan sectorbrede initiatieven en ontwikkelingsprojecten rond de reductie van CO₂-uitstoot. Alleen wanneer we één visie rond duurzaamheid delen, bouwen we samen aan de toekomst!

 

Transparantie

Allen experts, samen sterker! Bij Democo Group beseffen we dat we sterker staan als één team, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en neemt. Deze visie uit zich ook in ons reductiebeleid: we brengen al onze stakeholders en medewerkers op regelmatige basis op de hoogte van de voortgang van onze doelstellingen en de concrete stappen binnen iedere bedrijfstak.

Onze transparante aanpak zorgt ervoor dat iedereen binnen Democo Group op de hoogte is van wat we doen om onze uitstoot te verlagen en wat ieders eigen rol is in dit verhaal. We zorgen ervoor dat alle informatie over onze doelstellingen en stappenplannen steeds beschikbaar en up to date is, o.a. via deze website.

 

Wij beveiligen uw toekomst - en die voor latere generaties.

Circulariteit

Wat is circulariteit?

Circulariteit is een duurzaam weerwoord op het traditionele, lineaire verbruiksproces: de ambitie om zoveel mogelijk te recycleren en te recupereren binnen de cyclus van gebouwen – zowel bij de ontwikkeling als bij opbouw, gebruik en afbraak.

De principes van circulair bouwen bieden richtlijn om de belangen van mens, natuur en economie hand in hand te ontwikkelen en te verbeteren. Een circulaire benadering van bouwen & beveiligen heeft betrekking op beslissingen doorheen het volledige levenstraject van een gebouw, van bij het ontwerp tot de afbraak. AEW Security zet zich actief mee in bij het zoeken naar circulaire oplossingen voor beveiliging & bewaking.

 

Productie

Brand, schade, vernieling of diefstal heeft altijd een duurzaamheidsimpact: er moeten immers materialen hersteld of vervangen worden. Onze beveiliging heeft hier een preventieve waarde en vermijdt deze ecologische kost. Daarnaast denken we ook steeds na over beveiligingsinstallaties met een blik op de toekomst: de keuze van toestellen, de materialen die we verbruiken en de manier waarop ze gemonteerd worden.

Installaties gebeuren liefst zoveel mogelijk op wanden of via systeemwanden, -plafonds en -vloeren of in opbouw. Tijdens de gebruiksfase kunnen we zo duurzaam herstellen en onderhouden en bij end-of-life zoveel mogelijk kwalitatief gaan recupereren. Aangezien veel beveiligingsinstallaties tientallen jaren in bedrijf blijven, is dit de meest impactvolle beslissing. Demonteerbare installaties bieden de meeste kansen voor hergebruik in de toekomst.

 

Gebruiksfase

We bouwen mee aan duurzame gebouwen die energie-efficiënt zijn en tijdens hun leven een kleinere impact hebben op de planeet. Onze camera’s, sensoren en netwerken zijn daarom bijzonder efficiënt in hun energieverbruik. Bij de aansturing heeft de keuze voor hernieuwbare energie een grote circulaire impact.

In de gebruiksfase voorkomen we brand, schade of diefstal met bijhorende milieu-impact. Ook onderhoud en herstel hebben een grote invloed op de levensduur van uw beveiligingssystemen. Wij bieden onderhoud en monitoring aan van uw systemen tijdens de gehele gebruiksfase: zo blijft uw beveiliging steeds up-to-date en aangepast aan uw noden, maar worden ook onnodige defecten en vervangingen vermeden.

 

End-of-life

Wanneer een systeem of onderdelen vervangen moeten worden, kunnen de gebruikte materialen soms nog hergebruikt worden voor nieuwe projecten of gerecycleerd worden tot nieuwe materialen of systemen die terug in de cyclus kunnen.

Wij sorteren en selecteren bij vervanging van vorige installaties de materialen en voorzieningen die volledig of gedeeltelijk bruikbaar zijn voor herbestemming. De materialen die worden bewaard, slaan we op en maken we traceerbaar – zodat ze nadien gevonden en gebruikt kunnen worden voor nieuwe projecten. Ook zetten we zelf in op verschillende vormen van recyclage (van upcycling tot remanufacturing) zodat zo veel mogelijk materialen in verschillende vormen een nieuw leven kunnen krijgen.