Voordelen

Energie-efficiëntie

Het gebouwenpark van bedrijven heeft een enorme impact op hun CO2-voetafdruk en duurzaamheidsscore. Vandaag is nog steeds 39% van de koolstofemissie wereldwijd afkomstig van gebouwen: verlichting & elektriciteit hebben hier een grote impact op.

Al meer dan 35 jaar zet AEW zich in voor efficiënte en duurzame energie-oplossingen en electriciteitswerken, steeds verder bouwend op onze kennis en de nieuwste technische en intelligente oplossingen. Wij gidsen u door de opties die leiden tot hogere energie-efficiëntie, lagere operationele kosten, een betere werkomgeving voor uw werknemers en intrinsieke duurzaamheid binnen uw gebouwen.

 

Duurzame energie

Heel wat bedrijven kijken vandaag naar de mogelijkheden van groene stroom uit duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, windenergie of biomassa. Daar komt in België vaak heel wat bij kijken: AEW adviseert, installeert en ondersteunt.

Bij de start helpt AEW bedrijven bij de juiste keuze van groene energie, het verkrijgen van de nodige vergunningen en het aanvragen van groenestroomcertificaten of subsidies. We zorgen voor een vlekkeloos geïntegreerde installatie, de nodige opslagsystemen en de controles en keuringen achteraf. Kortom, duurzame energie verloopt via AEW als een zorgeloos traject.

 

Inzicht

Vooraleer bedrijven investeren in hernieuwbare energie is het belangrijk inzicht te krijgen in het verbruik en de energie-efficiëntie van een gebouw en stappen te nemen om deze te verbeteren. Hoe hoger de energie-efficiëntie, hoe lager de investeringskost voor hernieuwbare energieprojecten immers zal uitvallen.

Met slimme meetapparatuur en analysetools kunnen onze teams in kaart brengen waar een gebouw performanter kan worden en waar verlies optreedt. Door maatregelen te nemen die de energievraag van een gebouw verlagen, verbeteren we de energieprestaties en het binnenklimaat (EPB) van een gebouw. Deze verminderde energiebelasting vangen we op met energiezuinige apparatuur en slimme systemen – die vervolgens gekoppeld kunnen worden aan duurzame energiebronnen.

 

Verantwoordelijkheid

CO₂-prestatieladder

Niet alleen voor onze klanten, maar ook binnen onze eigen bedrijfsvoering staat de vermindering van onze CO₂-uitstoot centraal. Om deze voetafdruk doelgericht te kunnen verlagen, moeten we een duidelijk en volledig beeld hebben van onze uitstoot tijdens ons volledige productieproces.

We brengen momenteel onze voetafdruk in kaart zodat we deel kunnen nemen aan de CO₂-prestatieladder om onze uitstoot doelgericht te reduceren voor de volledige bedrijfsketen. Nieuwe investeringen plannen we intussen in functie van rationeel energieverbruik, waarbij we streven naar maximale energiebesparing en nieuwe, duurzame energiebronnen.

 

Participatie

We zijn ervan overtuigd dat we als grote speler binnen de bouwsector een positief verschil kunnen maken. Als onderdeel van Democo Group zijn we uitstekend geplaatst om te zoeken naar extra duurzaamheidskansen binnen de bouwketen. We zetten in op onderzoek en evaluatie, en zetten die kennis in om ook andere spelers te inspireren.

Samen kunnen we sneller groeien dan alleen. We leren zelf ook graag bij van onze collega-bedrijven en nemen deel aan sectorbrede initiatieven en ontwikkelingsprojecten rond de reductie van CO₂-uitstoot. Alleen wanneer we één visie rond duurzaamheid delen, bouwen we samen aan de toekomst!

 

Transparantie

Allen experts, samen sterker! Bij Democo Group beseffen we dat we sterker staan als één team, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en neemt. Deze visie uit zich ook in ons reductiebeleid: we brengen al onze stakeholders en medewerkers op regelmatige basis op de hoogte van de voortgang van onze doelstellingen en de concrete stappen binnen iedere bedrijfstak.

Onze transparante aanpak zorgt ervoor dat iedereen binnen Democo Group op de hoogte is van wat we doen om onze uitstoot te verlagen en wat ieders eigen rol is in dit verhaal. We zorgen ervoor dat alle informatie over onze doelstellingen en stappenplannen steeds beschikbaar en up to date is, o.a. via deze website.

 

Circulariteit

Wat is circulariteit?

Circulariteit is een duurzaam weerwoord op het traditionele, lineaire verbruiksproces: de ambitie om zoveel mogelijk te recycleren en te recupereren binnen de cyclus van gebouwen – zowel bij de ontwikkeling als bij opbouw, gebruik en afbraak.

De principes van circulair bouwen bieden richtlijn om de belangen van mens, natuur en economie hand in hand te ontwikkelen en te verbeteren. Een circulaire benadering van bouwen heeft betrekking op beslissingen doorheen het volledige levenstraject van een gebouw, van bij het ontwerp tot de afbraak. AEW zet zich actief mee in bij het zoeken naar circulaire oplossingen voor elektrische installaties en verlichting.

 

Productie

Het vernieuwen van elektrische installaties heeft een belangrijke ecologische kost die door efficiëntiewinst en de keuze voor hernieuwbare energie gecompenseerd kan worden. Met een blik op de toekomst denken we bewust na over de keuze van toestellen, de materialen die we verbruiken en de manier waarop ze gemonteerd worden.

Installaties gebeuren liefst zoveel mogelijk via systeemwanden, -plafonds en -vloeren of in opbouw. Tijdens de gebruiksfase kunnen we zo duurzaam herstellen en onderhouden en bij end-of-life zoveel mogelijk kwalitatief gaan recupereren. Demonteerbare elektrische installaties bieden de meeste kansen voor hergebruik in de toekomst.

 

Gebruiksfase

We bouwen mee aan duurzame gebouwen die energie-efficiënt zijn en tijdens hun leven een kleinere impact hebben op de planeet. Hoe hoger de EPB-waarde van uw gebouw en hoe zuiniger elektrische toestellen, hoe beter voor de planeet én de gebruikers. Bovenal heeft ook de keuze voor hernieuwbare energie een grote circulaire impact.

Fossiele brandstoffen kunnen natuurlijk nooit circulair zijn, terwijl hernieuwbare energiebronnen dat per definitie wel zijn. Aangezien de meeste elektrische installaties tientallen jaren in bedrijf blijven, is dit de meest impactvolle beslissing. Daarnaast hebben ook onderhoud en herstel een grote invloed op het verbruik en de levensduur. Door uw systeem te monitoren en regelmatig te onderhouden, verlaagt u niet alleen de kosten van uw energierekening, maar gaat uw systeem ook langer mee. Via ons zusterbedrijf Demtec Services bieden we de mogelijkheid aan om ook na oplevering consistent te blijven monitoren en onderhouden.

 

End-of-life

Wanneer een gebouw op het einde van zijn leven is, kunnen de gebruikte materialen of systemen na afbraak vaak wel nog hergebruikt worden voor nieuwe projecten of gerecycleerd worden tot nieuwe materialen of systemen die terug in de cyclus kunnen.

Wij sorteren en selecteren bij vervanging van vorige installaties de materialen en voorzieningen die volledig of gedeeltelijk bruikbaar zijn voor herbestemming. De materialen die worden bewaard, slaan we op en maken we traceerbaar – zodat ze nadien gevonden en gebruikt kunnen worden voor nieuwe projecten. Ook zetten we zelf in op verschillende vormen van recyclage (van upcycling tot remanufacturing) zodat zo veel mogelijk materialen in verschillende vormen een nieuw leven kunnen krijgen.