Grupa Democo oficjalnie jednym z „Najlepszych miejsc pracy”!

Z dumą informujemy, że Democo Group i wszystkie firmy, które są jej częścią — AEW, AEW Security, Ciril, Daeninck & Deweerdt, Deholi, Demtec Services i Vandenbriele — mają teraz oficjalny certyfikat „Great Place to Work”! Po dokładnym procesie selekcji ten znak jakości jest przyznawany co roku organizacjom, które wyróżniają się jako dobry pracodawca.

Instytut o zasięgu światowym

Bycie dobrym pracodawcą to coś więcej niż warunki i udogodnienia. Równie ważna jest atmosfera w pracy, koleżeńska współpraca, zaufanie, szacunek, uczciwość i duma pracowników z pracy w tej właśnie firmie. To właśnie te aspekty są mierzone przez Great Place to Work®, międzynarodowy instytut, który we współpracy z Vlerick Business School ocenia i prowadzi również firmy belgijskie, tworząc w ten sposób i utrzymując wspaniałe środowisko pracy.

Duma i zaufanie

Model Great Place to Work można stosować do firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników, niezależnie od branży. Jakość środowiska pracy jest oceniana z dwóch perspektyw — z punktu widzenia pracownika (wskaźnik zaufania) i od strony praktyk zarządzania (audyt kultury organizacyjnej). Wskaźniki te mierzą razem, w oparciu o surowe standardy, poziom zaufania, dumy i koleżeństwa w firmie oraz to, jak jej kultura organizacyjna tworzy ku temu podstawy. Ścisłe kryteria oceny sprawiają, że osiągnięcie tego certyfikatu jest wspólnym osiągnięciem, z którego wszyscy mogą czerpać dumę.

Dwuletni proces

Dla Grupy Democo najważniejszą wartością firmy są ludzie. Razem pracujemy, żyjemy i rozwijamy się. To właśnie dlatego już drugi rok z kolei przeprowadziliśmy wśród naszych pracowników badanie Great Place to Work. W pierwszym roku określiliśmy wszystkie aspekty, którymi należy się zająć, i na podstawie tych ustaleń wprowadziliśmy poprawki i ulepszenia, które zostały zebrane i wdrożone na wszystkich poziomach naszej organizacji. Otrzymanie certyfikatu potwierdza, że ten proces zakończył się sukcesem — to nagroda za wysiłki wszystkich naszych pracowników, aby Grupa Democo była lepszym, bliższym dla wszystkich i solidniejszym miejscem pracy.

Najlepszy pracodawca

Ambicją Grupy Democo jest być najlepszym pracodawcą w branży budowlanej — to cel, nad którym pracujemy każdego dnia. Znak certyfikatu Great Place to Work® stanowi w naszych dążeniach wielki kamień milowy! Dlatego chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym pracownikom za ich ciężką pracę i opinie — jesteśmy zespołem 800 graczy pracujących w 8 wspaniałych firmach i to dzięki pracownikom mamy oficjalne potwierdzenie — jesteśmy naprawdę jednym z najlepszych miejsc pracy!

Gratulujemy Wam i dziękujemy!